Pierwsze w 2022 r. posiedzenie Komisji Praw Człowieka NRA

Pierwsze w tym roku kalendarzowym posiedzenie Komisji Praw Człowieka NRA odbyło się 22 stycznia online.

Podczas posiedzenia przedyskutowano plan pracy na bieżący rok. Ustalono, że Komisja zaprosi środowisko sędziowskie, prokuratorskie i naukowe do debaty w sprawie odpowiedzialności karnej za nielegalne przekroczenie granicy, zorganizuje konferencję dotycząca kuratora małoletniego i sytuacji małoletniego w procesie karnym,  a także seminarium dotyczące skutków udziału sędziów powołanych z udziałem KRS w składzie ukształtowanym w 2018 roku w orzekaniu.

Komisja będzie prowadzić monitoring wykonania wyroków ETPC w sprawach rule of law oraz tymczasowego aresztowania, a także monitoring projektów aktów prawnych z punktu widzenia ochrony praw człowieka.  Uzgodniono, że Komisja będzie popularyzować szkolenia HELP Rady Europy w Izbach Adwokackich.

Nadto członkowie Komisji przedyskutowali sprawę wniosku dowodowego złożonego przez pełnomocniczkę kurii bielsko-żywieckiej w kontekście potrzeby zapewnienia ochrony godności i praw osób pokrzywdzonych i konieczności unikania przez adwokatów działań skutkujących wtórną wiktymizacją pokrzywdzonych.

Podczas posiedzenia omówiono także problem inwigilacji adwokatów. Uzgodniono, że na kolejnym posiedzeniu podjęte zostaną tematy: współpracy z prawnikami na Białorusi i Ukrainie, a także dostępu adwokata do zatrzymanego, konferencji dotyczące sytuacji migrantów i uchodźców z uwzględnieniem doświadczeń prawników z innych krajów, a także ankiety mającej na celu ustalenie potrzeb Izb w zakresie szkolenia aplikantów z EKPC.

Kolejne posiedzenie Komisji odbędzie się 12 lutego br.
Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry