Pierwsze w 2022 roku posiedzenie Prezydium NRA

Pierwsze w roku 2022 roku posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej odbyło się 5 stycznia w formie online.

Adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, zreferował sprawy bieżące, przypominając, że weszła w życie umowa generalna ubezpieczeń OC adwokatów. Podziękował adw. Henrykowi Stabli, skarbnikowi NRA za wkład pracy.

Adw. Rosati przedstawił także sprawę inwigilowania adw. Romana Giertycha za pośrednictwem systemu PEGASUS i podjętych przez Prezesa NRA działań przeciwko inwigilacji adwokatów, która zagraża szczególnie tajemnicy adwokackiej.
Adw. Bartosz Grohman, sekretarz NRA, poinformował, że zakończono ostatnie przygotowania do przekazania sprawozdania Adwokatury dla Prezydenta RP.

Materiał dotyczący spraw izbowych, przygotowany przez adw. Andrzeja Grabińskiego, koordynatora ds. izbowych, zreferował adw. Przemysław Rosati, prezes NRA.

Prezydium przyjęło projekt uchwały w sprawie określenia udziału poszczególnych Izb Adwokackich w pokrywaniu wydatków budżetowych Naczelnej Rady Adwokackiej w 2022 roku w formie składek tworzących Fundusz Administracyjny. Projekt uchwały zostanie przedstawiony Naczelnej Radzie Adwokackiej na posiedzeniu plenarnym 15 stycznia 2022r.

Prezydium przedyskutowało plany i koszty informatyzacji Adwokatury, w którą wchodzi platforma eSOA i „Cyfrowa Kancelaria”.

Prezydium przyjęło też projekt uchwały dotyczącej przyznawania diet samorządowych. Projekt zostanie przedstawiony NRA na posiedzeniu plenarnym 15 stycznia 2022 r.

Prezydium omówiło projekt uchwały w sprawie przyznawania diet dla pionu dyscyplinarnego Adwokatury. Sprawę zreferowali adw. Jacek Ziobrowski, prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego oraz adw. Ewa Krasowska, Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury. Prezydium postanowiło kontynuować dyskusję na kolejnym posiedzeniu Prezydium, z zamiarem przedstawienia tego projektu uchwały Naczelnej Rady Adwokackiej na posiedzeniu plenarnym 12 marca 2022 r.

Adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka, wiceprezes NRA, zreferowała stan prac nad sprawozdaniem z pracy Naczelnej Rady Adwokackiej za rok 2021 wraz z informacją o wykonaniu planu pracy Naczelnej Rady Adwokackiej za rok 2021.

Adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, omówił plan pracy Naczelnej Rady Adwokackiej na rok 2022, przygotowany przez adw. Bartosza Tiutiunika, wiceprezesa NRA.

Prezydium przyjęło projekt uchwały o planie pracy Naczelnej Rady Adwokackiej na rok 2022 do przedstawienia Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Prezydium NRA omówiło wstępny projekt uchwały budżetowej na rok 2022, który zreferował adw. Przemysław Rosati, prezes NRA. Prezydium przyjęło projekt preliminarza do przedstawienia na posiedzeniu plenarnym NRA 15 stycznia.
Prezydium omówiło wstępny projekt Regulaminu wykonywania zawodu adwokata indywidualnie lub w spółkach, opracowany przez Zespół do spraw regulaminu wykonywania zawodu adwokata, pracujący pod kierunkiem adw. dr Agnieszki Zemke-Góreckiej, wiceprezes NRA. Prezydium będzie kontynuowało dyskusję podczas kolejnego posiedzenia 13 stycznia.

Prezydium NRA przyjęło uchwałę o zwołaniu posiedzenia plenarnego Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie w formie stacjonarnej na 15 stycznia 2022 r. na godz. 10.30. Prezydium – po dyskusji -  przyjęło też projekt porządku obrad NRA.

Gośćmi Prezydium byli adw. Ewa Krasowska, Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury, adw. Jacek Ziobrowski, prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, adw. Sławomir Ciemny, przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej.

Kolejne posiedzenie Prezydium NRA zostało zaplanowane na 13 stycznia 2022 r.
Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry