Pisma Prezesa NRA ws. wyłaniania kandydatów na sędziego ETPCz i TSUE

Adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, wnioskuje o włączenie przedstawicieli Naczelnej Rady Adwokackiej w proces wyłaniania zarówno kandydatów na sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, jak i kandydatów na sędziego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

W piśmie do ministra spraw zagranicznych Zbigniewa Rau, Prezes NRA wnioskuje, by oprócz przedstawiciela Naczelnej Rady Adwokackiej, do Zespołu ds. wyłonienia kandydatów na urząd sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu włączono także przedstawicieli innych prawniczych zawodów zaufania publicznego (Krajowej Izby Radców Prawnych) oraz organizacji społecznych, których przedmiotem jest ochrona praw i wolności obywatelskich (np. Helsińska Fundacja Praw Człowieka).

Prezes NRA wskazuje, że przyczyni się to do pełniejszej realizacji wytycznych instytucji Rady Europy w procesie wyboru kandydatów i kandydatek na urząd sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na etapie krajowym. Może również przyczynić się do wycofania zastrzeżeń w zakresie transparentności i apolityczności polskiej procedury w przedmiotowej sprawie. Pozwoli zatem wyeliminować w pewnym zakresie przyczyny, dla których Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy w dniu 19 kwietnia 2021 r. ostatecznie w całości odrzuciło polską listę kandydatów na urząd sędziego.

(czytaj pismo do ministra spraw zagranicznych)

Z kolei w piśmie do ministra ds. Unii Europejskiej, Konrada Szymańskiego, Prezes NRA wnioskuje o zaproszenie do Międzyresortowego Zespołu do spraw wyłaniania kandydatów na urząd sędziego i urząd rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz urząd sędziego Sądu Unii Europejskiej przedstawiciela Naczelnej Rady Adwokackiej.

(czytaj pismo do ministra ds. Unii Europejskiej)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry