Pisma w postępowaniach przed sądami administracyjnymi także na skrzynkę pocztową

Możliwość poszerzenia, na wniosek adresata, form doręczania pism w postępowaniach przed sądami administracyjnymi, także w wykorzystaniem skrzynki pocztowej znalazła się nowelizacji ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, którą przyjęli posłowie na 56. posiedzeniu Sejmu 9 czerwca.

Zmianę zainicjował w petycji indywidualnej do Senatu adw. dr Karol Pachnik 26 sierpnia 2020 r.

„Mając na względzie, że instytucja doręczenia na adres skrytki pocztowej jest przewidziana we wszystkich procedurach sądowych oraz, że jej stosowanie nie spowodowało problemów nawet w tak ważnych sprawach jak procesy karne postuluje się o uzupełnienie modelu doręczeń w polskich procedurach sądowych przez wprowadzenie możliwości doręczeń na adres skrytki pocztowej w Prawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi” – czytamy w uzasadnieniu petycji adw. dr. Pachnika.
„Przykładowe uzupełnienie treści art. 69 PPSA mogłoby otrzymać brzmienie: Na wniosek adresata doręczenie może być dokonane na wskazany przez niego adres skrytki pocztowej. W tym wypadku pismo przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego, o którym mowa w art. 65 §1, składa się w placówce pocztowej tego operatora, umieszczając zawiadomienie o tym w skrytce pocztowej adresata.”

Senat rozpatrzył petycję w lutym br. i przygotował projekt nowelizacji, którą Sejm przyjął 9 czerwca br.  


(czytaj petycję)

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski