Pismo do MEiN ws opieki szkolnej dla dzieci adwokatów i aplikantów

Adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, wystosował pismo do ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka, w sprawie zapewnienia w czasie lockdownu opieki przedszkolnej i szkolnej małoletnim dzieciom czynnych zawodowo adwokatów i aplikantów adwokackich.

Prezes Rosati, w imieniu Prezydium NRA, zwrócił się do ministra o rozważenie zmiany § 2 ust. 4 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2021 poz. 561) poprzez włączenie czynnych zawodowo adwokatów i aplikantów adwokackich ‒ rodziców małoletnich dzieci - do grona osób, wobec których dyrektorzy przedszkoli i szkół podstawowych, a także osoby kierujące innymi formami wychowania przedszkolnego, mają obowiązek zorganizowania zajęć dla dzieci na wniosek rodziców.

Rozporządzenie to w § 2 ust 4 pkt 2 lit. „d” przewiduje obowiązek zapewnienia przez dyrektorów przedszkoli lub szkół podstawowych opieki nad dziećmi rodziców, którzy „pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny”. Prezes Rosati podkreśla, że z uwagi na znaczenie wymiaru sprawiedliwości dla zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego, w zakresie podmiotowym tego przepisu mieszczą się czynni zawodowo sędziowie, prokuratorzy, asystenci, aplikanci prokuratorscy i sędziowscy, pracownicy sądów oraz prokuratur, ale także czynni zawodowo adwokaci i aplikanci adwokaccy.

- Bez tych osób wymiar sprawiedliwości nie będzie funkcjonował w sposób należyty, a niemożność zapewnienia przez państwo opieki nad dziećmi rodziców wykonujących swe obowiązki zawodowe w wymiarze sprawiedliwości spowoduje konieczność odraczania rozpraw i innych czynności procesowych – ze szkodą tak dla samego wymiaru sprawiedliwości, jak i realizacji prawa obywateli do sądu. - czytamy w piśmie.

 

(czytaj całe pismo do MEiN)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry