Po interwencji NRA sądy otrzymały zalecenia dotyczące zakładki „Moje doręczenia”

Po interwencji Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych Naczelnej Rady Adwokackiej, sądy otrzymały odpowiednie zalecenia i instrukcje obsługi funkcjonalności Portalu Informacyjnym Sądów Powszechnych "Moje doręczenia". Sądy powinny posługiwać się tą zakładką, jako narzędziem służącym do doręczania pism sądowych.

Minister Katarzyna Frydrych 15 lutego 2022 r. skierowała do sądów przypomnienie o prawidłowym sposobie realizowania doręczeń elektronicznych na podstawie art. 15zzs9 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2095).

Zgodnie z zaleceniem sądy powinny posługiwać się zakładką „Moje doręczenia”, jako narzędziem służącym do doręczania pism sądowych. Sądom zostały przekazane odpowiednie instrukcje obsługi nowej funkcjonalności, a także zwrócono im uwagę na fakt, iż moduł doręczeniowy został wytworzony w celu eliminacji wątpliwości pełnomocników co do daty doręczenia pism sądowych.

Przypomnienie minister Frydrych zostało skierowane do sądów po interwencji ze strony Naczelnej Rady Adwokackiej. 9 lutego br. adw. Dorota Kulińska, dyrektor Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych NRA skierowała pismo do sędziego Wojciecha Łukowskiego, zastępcy Koordynatora Krajowego ds. informatyzacji sądownictwa powszechnego. Pani Mecenas zwróciła uwagę, w związku z kierowanymi do NRA sygnałami od adwokatów z całej Polski, że nadal w niektórych sądach dochodzi do wykorzystania przez sądy zakładki: „Dokumenty” w Portalu Informacyjnym Sądów Powszechnych, jako drogi uruchamiającej procedurę doręczenia pisma w postępowaniu cywilnym.

Dlatego w imieniu  Instytutu zwróciła się do sędziego Wojciecha Łukowskiego o jednoznaczną interpretację i informację dla wszystkich sądów i sędziów, która precyzuje stanowisko, że skuteczne, w rozumieniu przepisów  postępowania cywilnego, a więc rozpoczynające bieg terminów procesowych przy doręczeniach z wykorzystaniem Portalu Informacyjnego, jest jedynie zamieszczenie pisma w tym Portalu w zakładce „Moje Doręczenia”.

O krokach podjętych przez ministerstwo dla wyeliminowania korzystania przez sądy zakładki "Dokumenty" jako drogi uruchamiającej procedurę doręczenia pisma w postępowaniu cywilnym, poinformował s. Łukowski w piśmie z 14 czerwca br. Wskazał także, że na bieżąco podejmuje działania mające na celu zapewnienie jednolitości praktyki sądów w zakresie korzystania z doręczeń elektronicznych, w szczególności sygnalizując zaistniałe problemy Ministerstwu Sprawiedliwości.

 

(czytaj pismo Dyrektor ILiPP)

(czytaj pismo Zastępcy Koordynatora Krajowego ds. informatyzacji sądownictwa powszechnego)


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry