Podpisanie Deklaracji powołania Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego


Przedstawiciele samorządów zawodów zaufania publicznego podpisali Deklarację powołania Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego.

Deklaracja została podpisana 23 czerwca 2021 r. podczas spotkania zorganizowanego siedzibie Naczelnej Rady Adwokackiej. NRA reprezentowali: adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, adw. Bartosz Tiutiunik, wiceprezes NRA oraz adw. Magdalena Koczur-Miedziejko, przewodnicząca komisji Współpracy Zawodów Zaufania Publicznego NRA.

Deklarację podpisali: adw. Przemysław Rosati z Naczelnej Rady Adwokackiej, dr n. med. Krzysztof Madej z Naczelnej Izby Lekarskiej, r.pr. Włodzimierz Chróścik z Krajowej Rady Radców Prawnych, prof. dr hab. Adam Mariański z Krajowej Rady Doradców Podatkowych, Zofia Małas z Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, Tomasz Leleno z Naczelnej Izby Aptekarskiej, lek. wet. Marek Mastalerek z Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, Alina Niewiadomska z Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński z Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Sławomir Szynalik z Krajowej Rady Komorniczej, Dorota Rzążewska z Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, Jolanta Przygońska ze Stowarzyszenia Polskiej Izby Urbanistów, dr inż. arch. Piotr Żabicki z Izby Architektów RP oraz Barbara Misterska-Dragan z Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.

Wolą sygnatariuszy Deklaracji Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego jest podpisanie Porozumienia w celu stworzenia przestrzeni wymiany poglądów i doświadczeń. Porozumienie ma być płaszczyzną zapewniającą współdziałanie samorządów zawodowych względem władzy publicznej i opinii społecznej w sprawach istotnych dla społeczeństwa i samorządów.

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski