Podziękowanie UIA za współorganizowanie Światowego Forum Mediacyjnego w Krakowie

Prezydent Unii Adwokatur (UIA), Fabienne Van Der Vleugel, przesłała na ręce adw. Jacka Treli, prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, podziękowania za współorganizowanie XXIII Światowego Forum Mediacyjnego w Krakowie.

Światowe Forum Mediacyjne odbyło się 27-28 stycznia w Krakowie przy wsparciu Naczelnej Rady Adwokackiej.

(czytaj relację)

Światowe Forum Centrów Mediacyjnych zapoczątkowało swoją działalność w 2001r., pod auspicjami Komisji Mediacji i Zapobiegania Konfliktom działającej w ramach Unii Adwokatur (UIA).

(czytaj list z podziękowaniami)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/