Polski Ład: spotkanie Prezesa NRA z premierem Gowinem i prezydentem Lewiatana

Adw. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, w ramach zaplanowanych spotkań, rozmawiał 29 lipca br. z premierem Jarosławem Gowinem oraz prezydentem Konfederacji Lewiatan, Maciejem Wituckim. Tematem rozmowy był „Polski Ład”.

Omawiano skutki zmian, które wprowadza „Polski Ład” dla przedsiębiorców, w tym także dla adwokatów oraz możliwe kierunki zmian, które byłyby sprawiedliwe i korzystne dla podatników.

Propozycje takich zmian zawarte są np. w Apelu do Premiera RP Mateusza Morawieckiego, wystosowanym 2 lipca br. przez Porozumienie Zawodów Zaufania Publicznego. Dokument w imieniu i z upoważnienia sygnatariuszy Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego został podpisany przez adw. Przemysława Rosatiego, prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej.

(czytaj Apel do Premiera RP)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry