Ponowny pochówek Prezydentów RP na Uchodźstwie

  • Ponowny pochówek Prezydentów RP na uchodźstwie: adwokata Władysława Raczkiewicza, Augusta Zaleskiego i Stanisława Ostrowskiego, odbył się 12 listopada 2022 r.
  • W uroczystościach państwowych w imieniu Adwokatury Polskiej udział wzięli adw. Przemysław Rosati, prezes NRA i adw. Bartosz Grohman, sekretarz NRA.
  • W poczcie sztandarowym Adwokatury Polskiej uczestniczyli aplikanci adwokaccy: Katarzyna Tomaszuk, Filip Jurczak i Bartosz Ulczycki.

 

Szczątki prezydentów po wielu latach zostały sprowadzone do Polski z Cmentarza Lotników Polskich w Newark w Wielkiej Brytanii.

Uroczystości miały miejsce w świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Szczątki prezydentów RP zostały złożone do sarkofagów w Mauzoleum Prezydentów RP na Uchodźstwie.


Adw. Władysław Raczkiewicz (1885 r.-1947), adwokat w Mińsku, potem prezydent RP.

Raczkiewicz urodził się 28 stycznia 1885 r. w Kutaisi w Gruzji. Jego ojciec był sędzią. Studiował prawo i matematykę na Uniwersytecie w Petersburgu. Z powodu zaangażowania w działalność nielegalnych organizacji młodzieżowych opuścił Petersburg i przeniósł się na studia na Uniwersytet w Dorpacie (obecnie estońskie Tartu), które ukończył w 1911 r. Do wybuchu I wojny światowej pracował jako adwokat w Mińsku Litewskim. W następnych latach był organizatorem polskich sił zbrojnych na terenie Rosji. Uczestniczył w walkach z bolszewikami. W 1918 r. brał udział w obronie Mińska, a w 1920 r. dowodził ochotniczym oddziałem kresowym walczącym o Wilno.

Od grudnia 1920 do czerwca 1921 r. działał jako delegat RP przy rządzie Litwy Środkowej w Wilnie. W kolejnych latach pełnił funkcje: wojewody nowogródzkiego (1921-1924), wileńskiego (1926-1931), krakowskiego (1935), pomorskiego (1935-1936), był ministrem spraw wewnętrznych w czterech rządach II RP (w latach 1921, 1925–1926, i 1935–1936) był senatorem z listy BBWR, marszałkiem Senatu III kadencji (1930-1935), od 1934 r. był prezesem Światowego Związku Polaków z Zagranicy.

W okresie międzywojennym zasiadał w Kapitule Orderu Odrodzenia Polski.

W roku 1939 prezydent Ignacy Mościcki wyznaczył go na swojego następcę. Urząd Głowy Państwa objął 30 września 1939 r. i sprawował go do śmierci.

Zmarł w 1947 w Ruthin w Walii.

Pochowany został na Cmentarzu Lotników Polskich w Newark w Wielkiej Brytanii, gdzie spoczął obok generała Władysława Sikorskiego.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski