Ponowny pogrzeb adw. Joanny Agackiej-Indeckiej na Cmentarzu Starym w Łodzi

Ponowny pochówek adw. Joanny Agackiej-Indeckiej, byłej Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej odbył się 9 maja na Cmentarzu Starym w Łodzi. Na uroczystości obecny był poczet sztandarowy ze Sztandarem Adwokatury Łódzkiej.

Adw. Joannę Agacką-Indecką pożegnał adw. Jarosław Zdzisław Szymański, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi, składając w imieniu Adwokatury Łódzkiej wieniec.

- Nikt z nas nie przypuszczał, że będziemy ponownie musieli przeżywać tego rodzaju sytuację, kiedy Rodzinie zostanie zadana bezlitośnie rana i że najbliżsi będą skazani na przeżywanie ponownej traumy. - powiedział mec. Szymański. - Świętej pamięci mec. Agacka-Indecka, jako adwokat i jako Prezes NRA, urzeczywistniała credo Adwokatury Polskiej: Prawo, Ojczyzna i Honor. Dbała zawsze o prawa wolności i godność człowieka. Dzisiaj należy postawić pytanie czy sytuacja, którą obecnie przeżywamy jest dowodem uszanowania godności ludzkiej? Czy nie zostało naruszone tabu kulturowe niezakłócania spokoju wiecznego zmarłych, szacunku dla bólu i cierpienia rodziny. To tylko pytanie, odpowiedzią niech pozostanie cisza, bo często jest ona bardziej wymowna niż słowa - podkreślił. 

W piątek 11 maja o godz. 18:00 w Archikatedrze Łódzkiej odbędzie się msza święta w intencji pamięci Pani Prezes.


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski