Porozumienie między NRA i Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców

Adw. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Jacek Cieplak, zastępca rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, podpisali 20 sierpnia 2021 r. porozumienie o współpracy.

Celem Porozumienia między Naczelną Radą Adwokacką i Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców jest współdziałanie i udzielanie sobie wzajemnie pomocy.  Współpraca obejmować będzie m.in. działalność wydawniczą i szkoleniową. Przedstawiciele obu stron Porozumienia zapraszani będą do uczestniczenia w szkoleniach, konferencjach i seminariach, a także proponować będą wzajemnie tematy szkoleń. Strony deklarują także zamiar realizacji wspólnych programów edukacyjno-informacyjnych i legislacyjnych.

Zawarcie Porozumienia ustalono podczas czerwcowego spotkania adw. Przemysława Rosatiego, prezesa NRA, z Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry