Porozumienie NRA z Politechniką Warszawską ws. cyberbezpieczeństwa


Adw. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej oraz dr hab. Anna Zalcewicz, dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej podpisali 25 lutego br. porozumienie o współpracy. Współpraca dotyczyć będzie przede wszystkim podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Adwokaturze.

Nawiązanie współpracy związane jest z prowadzonymi przez NRA inicjatywami dotyczącymi wykorzystania nowych technologii w zawodzie adwokata, a Politechnika Warszawska dysponuje potencjałem naukowym w obszarze prawa nowych technologii, w tym ekspertami posiadającymi wiedzę i doświadczenie w obszarze cyberbezpieczeństwa.

W ramach porozumienia strony zadeklarowały powołanie wspólnego forum współpracy – Zespół Analiz Cyberbezpieczeństwa NRA. Ma to być centrum eksperckie i doradcze dla NRA, będzie służyć wymianie doświadczeń w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Ponadto strony będą prowadzić wspólne badania naukowe oraz organizować konferencje, szkolenia i seminaria. NRA deklaruje również przyjmowanie studentów uczelni na praktyki i staże.   

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry