Porozumienie NRA z wydawnictwem C.H. Beck


Adw. Przemysław Rosati, prezes NRA podpisał w imieniu Naczelnej Rady Adwokackiej porozumienie z C.H.Beck, które w imieniu wydawnictwa podpisał Wojciech Bierwiczonek, prezes zarządu wydawnictwa C.H. Beck.

Współpraca NRA i wydawnictwa C.H. Beck opierać się będzie przede wszystkim na popularyzacji i wdrażaniu produktów elektronicznych przydatnych w pracy adwokata. W ramach porozumienia prowadzone będą m.in. cykliczne szkolenia z obsługi produktów elektronicznych, w szczególności Systemu Legalis oraz Iuscase, organizacja bloków tematycznych w ramach Legal Tech Forum, organizacja konferencji i szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa w pracy adwokata, a także wydawanie publikacji dedykowanych dostępnym dla praktyków rozwiązaniom informatycznym (systemy informacji prawnej, bazy, rejestry elektroniczne, itd.), a także z zakresu podnoszenia kwalifikacji biznesowych przez adwokatów i aplikantów adwokackich (np. dotyczących zarządzania kancelarią, projektami prawnymi, relacją z klientem, strategii, marketingu, itp.). Wydawnictwo przygotuje również specjalne oferty grupowe przeznaczone dla izb adwokackich na produkty Wydawnictwa, w tym System Legalis dla aplikantów w ramach zadań zorientowanych na wsparcie dydaktyczne aplikantów przez Izby.

Porozumienie obejmuje też stworzenie wspólnej nagrody promującej innowacyjne informatycznie kancelarie adwokackie.

 

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry