Porozumienie o współpracy pomiędzy NRA a Uniwersytetem Łódzkim

Adw. Bartosz Tiutiunik, wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej oraz prof. UŁ dr hab. Monika Bogucka-Felczak, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego podpisali 15 listopada porozumienie o współpracy.

W ramach umowy o współpracy strony deklarują m.in:

  • organizację wspólnych konferencji, seminariów i szkoleń adresowanych zwłaszcza do studentów na kierunku prawo,
  • wzajemnego informowania się o podejmowanych działaniach, istotnych z punktu widzenia zadań drugiej strony,
  • przyjmowanie studentów na praktyki i staże.
W ramach porozumienia odbędzie się również akcja "Adwokat na uczelni", przeznaczona dla studentów prawa ostatnich roczników. 


To już trzynasta uczelnia, z którą NRA podpisała porozumienie o współpracy. Do tej pory NRA podpisała już porozumienia z: Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Szczecińskim, Uniwersytetem Rzeszowskim, Uniwersytetem w Białymstoku, Uniwersytetem Gdańskim, Uniwersytetem Humanistycznospołeczny SWPS, Uniwersytetem Śląskim, Politechniką Warszawską, Uczelnią Łazarskiego w Warszawie, Uniwersytetem Wrocławskim, Uniwersytetem im. Jana Kochanowskiego w Kielcach i Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski