Porozumienie o współpracy pomiędzy NRA a Uniwersytetem SWPS

Adw. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej i adw. dr hab. Adam Bodnar, prof. SWPS, dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie podpisali 13 stycznia br. porozumienie o współpracy.

Współpraca ma dotyczyć kształcenia studentów kierunku „Prawo w biznesie” Uniwersytetu SWPS.  Naczelna Rada Adwokacka będzie m.in. przyjmować studentów SWPS na praktyki i staże w NRA, a przedstawiciele NRA będą brać udział w zajęciach ze studentami. Strony zobowiązują się również do organizacji wspólnych konferencji, seminariów i szkoleń skierowanych do studentów prawa kierunku „Prawo w biznesie” jak też do adwokatów i aplikantów adwokackich.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry