Porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym


W sali Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego 5 lipca adw. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej i prof. dr hab. Sławomir Bukowski, rektor UTH, podpisali umowę o współpracy NRA z radomską uczelnią.

Jak podkreślał rektor UTH prof. dr hab. Sławomir Bukowski Wydział Prawa i Administracji jest stosunkowo młodym i dynamicznie rozwijającym się wydziałem, mającym za sobą osiągnięcia w kształceniu studentów. Jest to zaszczyt, że możemy współpracować z Naczelną Radą Adwokacką.

NRA i UTH będą współpracować świadcząc przede wszystkim wzajemnie pomoc w ramach swoich kompetencji, mając na celu jak najlepsze efekty w obszarze badawczym i dydaktycznym obejmującym wspólny przedmiot zainteresowań w zakresie nauk prawnych.  

W ramach współpracy radomscy studenci będą mogli odbywać praktyki w samorządzie adwokackim, a także brać udział w konferencjach i seminariach organizowanych przez obie strony.  

foto: Radio Radom


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry