Porozumienie Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych o wymiarze sprawiedliwości


23 czerwca 2021 r. w siedzibie Naczelnej Rady Adwokackiej odbyło się posiedzenie Porozumienia Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych.

Spotkanie prowadzili adw. Przemysław Rosati, prezes NRA i przewodniczący Porozumienia oraz  adw. Magdalena Koczur-Miedziejko, przewodnicząca komisji Współpracy Zawodów Zaufania Publicznego NRA i sekretarz Porozumienia. Naczelną Radę Adwokacką reprezentował również adw. Bartosz Tiutiunik, wiceprezes NRA.

W posiedzeniu uczestniczyli również przedstawiciele Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce, Krajowej Rady Komorniczej, Krajowej Rady Radców Prawnych, Instytutu Edukacji Prawnej, Defensor Iuris, Lex Super Omnia.

Podczas spotkania rozmawiano o informatyzacji wymiaru sprawiedliwości, dostępie obywatela do sądu, transparentności systemu losowego przydziału spraw, zmianach ustawodawczych zmierzających do wprowadzenia posiedzeń niejawnych jako powszechnej zasady.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry