Posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej 15 stycznia 2022 r.

Pierwsze w 2022 roku posiedzenie plenarne Naczelnej Ray Adwokackiej odbyło się 15 stycznia w Warszawie w formie stacjonarnej.

Posiedzenie otworzył adw. Przemysław Rosati, prezes NRA. Minutą ciszy uczczono pamięć prof. Krzysztofa Indeckiego, męża adw. Joanny Agackiej-Indeckiej, przyjaciela Adwokatury, który zmarł 28 grudnia 2021 r.

Prezes NRA przedstawił sprawozdanie z działań członków Prezydium NRA od 27 listopada 2021 r. – ostatniego posiedzenia plenarnego NRA. Zreferował m.in. działania dotyczące programu edukacyjnego o nowych technologiach w pracy prawnika. Towarzysząca programowi publikacja „Nowe technologie w praktyce prawnika” dostępna jest nieodpłatnie dla adwokatów na portalu e-Palestra. Przedstawił informację o podpisaniu przez Naczelną Radę Adwokacką i Wolters Kluwer Polska 13 grudnia 2021 r. ramowej umowy o współpracy. Wśród głównych celów partnerstwa są popularyzacja zagadnień z obszaru LegalTech, organizowanie szkoleń dla aplikantów i adwokatów oraz pogłębienie współpracy wydawniczej. Prezes NRA zachęcił dziekanów izb do włączania się do tej współpracy.

Prezes NRA poinformował także o udostępnieniu adwokatom poradnika oraz wykładu dotyczącego zmian przepisów w ramach „Polskiego Ładu”. Przypomniał o nowej umowie generalnej ubezpieczenia OC adwokatów i o uruchomieniu zakładki „Moje doręczenia” w Portalu Informacyjnym sądów powszechnych.

Poinformował także, że 3 grudnia 2021 r. Naczelna Rada Adwokacka zadeklarowała swoje wsparcie przy wypracowywaniu rozwiązań obecnego kryzysu praworządności w Polce i rozmowach między rządem polskim a Komisją Europejską. Pismo prezesa NRA, adw. Przemysława Rosatiego, w tej sprawie zostało przekazane na ręce Komisarza UE ds. Sprawiedliwości Didiera Reyndersa.

Prezes NRA, wskazując na duży wpływ transformacji cyfrowej na wykonywanie zawodu adwokata, a także na konieczną i pilną potrzebę cyfryzowania wymiaru sprawiedliwości i wspierania cyfrowego praktyki adwokackiej, poinformował, że w miesiącu grudniu 2021 r. rozpoczął działalność Instytutu LegalTech przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Inauguracyjne spotkanie członków Instytutu LegalTech odbyło się 8 grudnia 2021 r.

Prezes przypomniał, że samorząd adwokacki włączył się w obchody 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego i promocji filmu „Żeby nie było śladów”. Na profilach NRA w social mediach od 15 do 31 grudnia 2021 r. przypominane były sylwetki adwokatów-obrońców politycznych w czasach PRL-u. Akcji towarzyszyło hasło #BohaterowieNaszychWolności.

4 stycznia 2022 r. Naczelna Rada Adwokacka i Komisja Wizerunku przy NRA zainicjowała akcję zachęcania adwokatów i aplikantów adwokackich do włączenia się propagowanie szczepień przeciw COVID-19. Akcji towarzyszy hasztag #AdwokatRadziZaszczepSię oraz gotowe posty do pobrania i publikowania w social mediach.

Adw. Rosati poinformował o swoich interwencjach, jako Prezesa NRA, w sprawie inwigilowania adwokata programem PEGASUS, ze szczególnym wskazaniem na konieczność chronienia tajemnicy adwokackiej. Na pisma prezesa NRA wpłynęła jedna odpowiedź – od wiceprezesa Rady Ministrów Jarosława Kaczyńskiego. Naczelna Rada Adwokacka zapoznała się z treścią pisma. Odbyła się dyskusja we wskazanym zakresie. Prezes NRA poinformował Naczelną Radę o planowanych działaniach w tej płaszczyźnie.

Adw. Ewa Krasowska, Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury przedstawiła sprawozdanie, obejmujące działalność pionu dyscyplinarnego Adwokatury.

Adw. Jacek Ziobrowski, prezes WSD, przedstawił sprawozdanie Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury za rok 2021.

Adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, zreferował bieżące projekty informatyczne Adwokatury, wskazując wyzwania stojące przed adwokatami i adwokatkami w dobie cyfryzacji. Samorząd adwokacki wprowadza program edukacyjny o wykorzystaniu nowych technologii w praktyce adwokatów. Proponuje także narzędzia do skutecznego i sprawnego korzystania z nowych technologii w pracy adwokata. Są wśród nich: eSOA, elektroniczna komunikacja z wymiarem sprawiedliwości, wprowadzenie e-legitymacji adwokackich i aplikanckich oraz „cyfrowa kancelaria”, a także skrzynki e-mail dla każdego adwokata. Prezes Rosati omówił szczegółowo zakres funkcjonalności (istniejących i projektowanych do wdrożenia) eSOA, czyli platformy do cyfrowej komunikacji z izbami adwokackimi i NRA oraz funkcjonalności Cyfrowej Kancelarii, czyli projektowanej do wdrożenia platformy wspierające wykonywanie zawodu adwokata. Naczelna Rada Adwokacka, po zapoznaniu się ze szczegółami i kosztorysem projektu, przedyskutowała kwestie dotyczące jego realizacji i sfinansowania.

Naczelna Rada Adwokacka przyjęła uchwałę w sprawie ramowego planu pracy Naczelnej Rady Adwokackiej na rok 2022.

Adw. Przemysław Rosati, prezes NRA oraz adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA, przedstawili preliminarz budżetowy NRA na rok 2022. Preliminarz zawiera propozycję zmiany składki izbowej na rzecz NRA, poprzez jej urealnienie (średniorocznie o 2,5 zł od adwokata w każdej izbie).

Adw. Sławomir Ciemny, przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjne przedstawił pozytywną opinię WKR do przedstawionego preliminarza budżetowego NRA. Naczelna Rada Adwokacka przedyskutowała preliminarz.

Następnie drogą głosowania Naczelna Rada Adwokacka przyjęła uchwałę w sprawie określenia udziału poszczególnych Izb Adwokackich w pokrywaniu wydatków budżetowych Naczelnej Rady Adwokackiej w 2022 roku w formie składek tworzących Fundusz Administracyjny. Zgodnie z uchwałą NRA, dodatkowa część składki będzie przeznaczona na informatyzację.

Naczelna Rada Adwokacka przyjęła też uchwałę w sprawie przyznania diet samorządowych.

NRA uchwaliła budżet Naczelnej Rady Adwokackiej na rok 2022 obejmujący: administrację i działalność samorządową.

NRA przyjęła także uchwałę odwołującą zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury adw. Marcina Nowaka.

Adw. Bartosz Tiutiunik, wiceprezes NRA podał informacje dotyczące przypadków prób zwalniania adwokatów z tajemnicy adwokackiej. W ostatnim kwartale izby adwokackie zgłosiły w sumie 28 takich prób, najwięcej odnotowano w izbie warszawskiej -  11 , wrocławskiej - 5, katowickiej - 4, poznańskiej - 2. W innych izbach odnotowano pojedyncze przypadki.

Naczelna Rada Adwokacka przyjęła tekst jednolity Regulaminu Krajowego Zjazdu Adwokatury oraz zgromadzeń izb adwokackich.

W sprawach różnych Naczelna Rada Adwokacka rozmawiała o formie upamiętnienia adw. Czesława Jaworskiego, Prezesa NRA w latach 1995-2001, wieloletniego Redaktora Naczelnego „Palestry”, który zmarł 1 września 2018 r.

Adw. Stanisław Kłys przedstawił  sprawę lokalizacji i działalności Klubu Adwokata w Krakowie.

Adw. Bartosz Grohman, sekretarz NRA, zreferował dzisiejszy udział przedstawicieli NRA w skierowanej do młodzieży inicjatywie Harcerskich Debat Oksfordzkich, gdzie razem z adw. Andrzejem Malickim promowali zawód adwokata. Wskazał, że liczny udział w turnieju młodzieży, nauczycieli i rodziców doskonale wpisuje się w promowanie roli Adwokatury w społeczeństwie. Pokazuje zaangażowanie adwokatów w sprawy społeczne, a zarazem stanowi platformę do promowania kultury słowa i siły argumentacji. Mecenas Malicki, jako juror konkursu, przedstawił młodzieży zasady konstruowania wypowiedzi, a pani Grażyna Barszczewska - wybitna aktorka i zarazem członek jury - przedstawiła młodzieży zasady wypowiedzi i dbania o poprawność językową. Mec. Grohman poinformował, że dysponuje pełnymi materiałami, które można wykorzystać w promocji Adwokatury.

Gośćmi Naczelnej Rady Adwokackiej byli: adw. Ewa Krasowska, Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury, adw. Dorota Kulińska, dyrektor Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych NRA, adw. Mirosława Pietkiewicz, przewodnicząca Centralnego Zespołu Wizytatorów, adw. Ewa Stawicka, redaktor naczelna „Palestry”, adw. Agnieszka Winiarska, sekretarz prawniczy NRA, adw. Sławomir Ciemny, przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej i adw. Jacek Ziobrowski, prezes Wyższego Sądy Dyscyplinarnego oraz adw. Andrzej Siemiński, koordynator Referatu Skarg NRA.

Kolejne posiedzenie plenarne NRA zaplanowano na marzec 2022 r.

 Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski