Posiedzenie Prezydium 13 stycznia 2022

Kolejne, 40. posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej odbyło się 13 stycznia 2022 r. w trybie hybrydowym.

Prezes NRA adw. Przemysław Rosati, przypomniał, że 15 stycznia odbędzie się posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej.

Prezydium omówiło i zatwierdziło:
1)    porozumienie w sprawie współpracy w zakresie wykorzystania systemu teleinformatycznego oraz publicznej aplikacji mobilnej mObywatel w celu zdalnego przekazywania danych osobowych osób fizycznych,
2)    porozumienie w sprawie współpracy w zakresie wykorzystania publicznej aplikacji mobilnej mObywatel w celu prezentacji mobilnej legitymacji adwokackiej,
3)    umowę o bezpieczeństwie informacji,

Prezydium omówiło projekt sprawozdania z pracy Naczelnej Rady Adwokackiej za rok 2021 wraz z informacją o wykonaniu planu pracy Naczelnej Rady Adwokackiej za rok 2021, przygotowany przez adw. dr Agnieszkę Zemke-Górecką, wiceprezes NRA. Prezydium postanowiło skierować tę informację na posiedzenie plenarne NRA 15 stycznia.

Adw. Jarosław Szczepaniak, zastępca sekretarza NRA, zreferował aktualny status działań dotyczących powołania Fundacji Adwokatury. Prezydium przyjęło informacje do wiadomości.

Prezydium przyjęło uchwałę powołującą adw. Pawła Blajera w  skład Zespołu prasowego NRA oraz powołującą go na funkcję koordynatora ds. kontaktów z mediami i komunikacji.

Prezydium omówiło i wyraziło zgodę na zawarcie porozumienia o współpracy pomiędzy Naczelną Radą Adwokacką a Politechniką Warszawską.

Prezydium rozpatrzyło sprawy finansowe.

Prezydium podjęło decyzje w sprawach osobowych, przedstawionych przez adw. Jarosława Szczepaniaka, zastępcę sekretarza NRA.

Gościem Prezydium był adw. Sławomir Ciemny, przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej.

Kolejne posiedzenie Prezydium zaplanowano na 18 stycznia 2022 r.

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski