Posiedzenie Prezydium 18 stycznia 2022

Zdalne posiedzenie Prezydium NRA odbyło się 18 stycznia 2022 r.

Adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, przedstawił sprawy bieżące. Poinformował o spotkaniu z nadinsp. Pawłem Dobrodziejem, zastępcą Komendanta Głównego Policji, które odbyło się 17 stycznia br. Rozmowy dotyczyły dostępu do adwokata dla zatrzymanych i możliwości wykorzystania narzędzi elektronicznych w dostępie do listy adwokatów. Poruszono również temat wzajemnych szkoleń w odniesieniu do działalności operacyjno-rozpoznawczej.

Prezydium NRA, na wniosek adw. Moniki Sokołowskiej, przewodniczącej Zespołu ds. kobiet przy NRA powołało jury konkursu „Adwokatka Roku 2021”. W skład jury weszli: adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, adw. Monika Sokołowska, przewodnicząca Zespołu ds. Kobiet przy NRA, członkinie Zespołu: adw. Sylwia Gregorczyk-Abram, adw. Natalia Klima-Piotrowska, adw. dr Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska, a także: Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, prezeska Fundacji ClientEarth na Ziemi, adw. Anna Mazurczak – laureatka Adwokatki Roku 2019, adw. Marta Tomkiewicz, współorganizatorka corocznego udziału adwokatów  PolandRock Festiwal oraz koordynatorka akcji adwokaci dla WOŚP, adw. Bartosz Przeciechowski, dziekan ORA w Lublinie.

Prezydium NRA omówiło też sprawy finansowe.

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry