Posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej 15 września 2022

Posiedzenie Prezydium NRA odbyło się 15 września w formie zdalnej.

Adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, przedstawił sprawy bieżące. Poinformował, że zgodnie z uchwałą Naczelnej Rady Adwokackiej, złożył petycję z projektem ustawy o szczególnych zasadach prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu pomocy prawnej, tj. projektu zmierzającego do uregulowania rynku świadczenia pomocy prawnej w Polsce. Petycja została złożona do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Rady Ministrów, Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Prezes NRA, zgodnie z upoważnieniem NRA, poinformował Prezesa Rady Ministrów o naruszeniu przez Ministra Sprawiedliwości prawa w zakresie nie zasięgnięcia opinii NRA co do zmiany stawek adwokackich i za sprawy z urzędu.

Trwają ślubowania adwokackie, 14 września w Krakowie, 15 września w Częstochowie oraz planowane na 16 września w Gdańsku. W uroczystościach uczestniczą Prezes NRA i członkowie Prezydium. 

Adw. Przemysław Rosati, prezes NRA przedstawił sprawy finansowe, Prezydium podjęło decyzje w tych sprawach.

Adw. Ewa Krasowska, Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury oraz adw. Jacek Ziobrowski, przewodniczący Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, omówili sprawy bieżące pionu dyscyplinarnego.

Prezydium podjęło uchwałę odwołującą z funkcji wiceprezesa Centrum Mediacji NRA adwokatów: Cezarego Rogulę i dr. Roberta Bogdzio. Jednocześnie uchwała Prezydium NRA zawiera informacje o wygaśnięciu powołania do Rady Konsultacyjnej Centrum Mediacji NRA wskazanych w uchwale adwokatów: adw. Moniki Spieler, adw. Anny Janickiej, adw. Katarzyny Effort-Szczepaniak, adw. Magdaleny Bielskiej, adw. Małgorzaty Szwedowskiej, adw. dr. Roberta Bogdzio, adw. dr Katarzyny Golusińskiej, adw. Katarzyny Piotrowskiej-Mańko. 

Prezydium NRA przyjęło również uchwałę, w której powierzyło pełnienie obowiązków Prezesa Centrum Mediacji NRA adw. dr Małgorzacie Kożuch.

Prezes NRA omówił sprawy wykonawcze z posiedzenia plenarnego Naczelnej Rady Adwokackiej z 9-10 września 2022 r. Prezydium wykonując stanowisko Naczelnej Rady Adwokackiej z 10 września 2022 r. ustaliło działania związane z formami protestu adwokatów przeciwko rażąco niskim wynagrodzeniom za prowadzenie spraw z urzędu. Z ramienia Prezydium sprawą zajmuje się adw. Bartosz Tiutiunik, wiceprezes NRA.

Prezes NRA poinformował o rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację Adwokatury.

Prezydium zatwierdziło porozumienie o organizacji wspólnej konferencji naukowej pt. „Ochrona tajemnicy adwokackiej w usługach online” pomiędzy Naczelną Radą Adwokacką, Wydziałem Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej i Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Gośćmi Prezydium byli: adw. Ewa Krasowska, Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury, adw. Mirosława Pietkiewicz, przewodnicząca Centralnego Zespołu Wizytatorów, adw. Jacek Ziobrowski, prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego.

Kolejne posiedzenie Prezydium odbędzie się 22 września br.

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski