Posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej 2 czerwca 2022

Kolejne posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej odbyło się 2 czerwca w formie hybrydowej.

Prezes NRA adw. Przemysław Rosati, zreferował sprawy bieżące. 26 maja reprezentował Naczelną Radę Adwokacką na  jubileuszu 90. urodzin prof. Stanisława Waltosia na Uniwersytecie Jagiellońskim i wręczył jubilatowi odznakę Adwokatura Zasłużonym. Prezes NRA spotkał się też z prokuratorem krajowym Dariuszem Barskim, rozmowa dotyczyła wniosku grupy posłów do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie konstytucyjności przynależności do izby adwokackiej bądź radcowskiej na podstawie miejsca siedziby kancelarii lub zamieszkania. W tej samej sprawie adw. Przemysław Rosati rozmawiał z posłem Arkadiuszem Myrchą.

Prezes NRA po raz kolejny rozmawiał też z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych na temat wprowadzenia nowych rozwiązań technologicznych w legitymacji adwokackiej, w tym podpisu elektronicznego. Spotkał się także z nowym prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej Łukaszem Jankowskim.

Prezes NRA przypomniał też, że Trwa Tydzień Konstytucyjny, którego partnerem jest Naczelna Rada Adwokacka. Inicjatywa polega na prowadzeniu w szkołach lekcji na temat ustawy zasadniczej. Taką lekcję adw. Rosati poprowadził 31 maja w XXVIII Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego w Warszawie. Dodał, że 4 czerwca br. rozpoczyna się także Tour de Konstytucja, którego partnerem jest również Naczelna Rada Adwokacka.

Sprawy finansowe zreferował adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA.

Gościem Prezydium był rzecznik patentowy Bartłomiej Fijałkowski, zaproszony w związku ze sprawą znaku towarowego „Adwokatura Zdrowia”, co do którego NRA składa sprzeciw oraz stanu zgłoszeń postępowań dokonanych przez Naczelną Radą Adwokacką. Sprawę  koordynuje adw. Bartosz Tiutiunik, wiceprezes NRA.

Prezes NRA poinformował o spotkaniach, które odbył do tej pory i o zaplanowanych w najbliższym czasie spotkaniach oraz działaniach w związku z wnioskiem grupy posłów do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie konstytucyjności przynależności do izby adwokackiej bądź radcowskiej na podstawie miejsca siedziby kancelarii lub zamieszkania.

Prezydium omówiło przebieg zgromadzeń izb adwokackich. Gościem Prezydium była przewodnicząca Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Lublinie, adw. Beata Chadaj. Prezydium omówiło przebieg zgromadzeń, a także postanowiło niezwłocznie powrócić do sprawy Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Lublinie po otrzymaniu uchwał i protokołu zgromadzenia.

Gościem Prezydium był adw. Paweł Gieras, prezes Ośrodka Badawczego Adwokatury, który przedstawił koncepcję Cyfrowego Muzeum Adwokatury. To muzeum miałoby gromadzić, digitalizować i porządkować zbiory muzealne Adwokatury: te w formie materialnej, jak i cyfrowej, w tym także materiały filmowe i cenne, archiwalne nagrania audio. Muzeum stanowiłoby multimedialne zaplecze dla organizowania odczytów, wykładów i wystaw czasowych, co spełniałoby edukacyjną misję Adwokatury. Zbiory Cyfrowego Muzeum Adwokatury byłyby dostępne także za pośrednictwem strony internetowej. Prezydium zapoznało się z informacjami.

Prezydium przyjęło dwie uchwały: o powołaniu w skład Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych adw. dr. Marka Stańko oraz o przyjęciu w skład Instytutu LegalTech  apl.adw. Aleksandry Ostręgi.

Prezydium podjęło także uchwałę w sprawie osobowej.

Prezydium zapoznało się z założeniami projektu legislacyjnego dotyczącego szczególnych zasad prowadzenia  działalności gospodarczej, polegającej na świadczeniu pomocy prawnej, który zreferował adw. Przemysław Rosati. Projekt będzie omawiany na kolejnym posiedzeniu Prezydium oraz na posiedzeniu plenarnym NRA.

Prezydium omówiło także sprawy organizacyjne posiedzenia plenarnego Naczelnej Rady Adwokackiej, zaplanowanego na 10-11-12 czerwca w Katowicach oraz omówiło i przyjęło porządek obrad.

Adw. Bartosz Tiutiunik, wiceprezes NRA, zreferował sprawę dziennikarza programu Ekspres Reporterów, który fałszywie podawał się za adwokata. Prezydium zdecydowało o wystąpieniu do prezesa TVP o wyjaśnienia oraz o złożeniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do Prokuratury.

Prezydium przedyskutowało też sprawy dotyczące postępowań dyscyplinarnych.

Prezes Rosati zreferował przebieg spotkania 1 czerwca z przedstawicielami Marsch i Ergo Hestii w sprawie programu ubezpieczeń ochrony prawnej.  W spotkaniu NRA reprezentowali: adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, adw. Andrzej Zwara, członek Prezydium NRA i adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA. Rozmowy będą kontynuowane w czerwcu.

Prezydium wyznaczyło przedstawicieli NRA do prac w Zespole Analiz Cyberbezpieczeństwa (inicjatywa wspólna z Politechniką Warszawską): adw. Przemysława Barchana (przewodniczący), adw. Piotra Warchoła, adw. Paulinę Rzeszut, adw. Adama Baborowskiego.

Adw. Tiutiunik, wiceprezes NRA, zreferował stan prac nad opracowaniem jednolitych standardów widzeń z osadzonymi w jednostkach penitencjarnych oraz jednolitych standardów przeprowadzania kontroli osobistych adwokatów i aplikantów adwokackich na terenach jednostek penitencjarnych.

Prezydium omówiło sprawę nabycia nowej siedziby NRA.

Prezydium NRA postanowiło przesunąć termin zgłaszania prac do ogłoszonego Konkursu na pracę aplikanta z zakresu historii Adwokatury do dnia 30 września 2022 r.

Gośćmi spotkania byli: adw. Sławomir Ciemny, przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej, rzecznik patentowy Bartłomiej Fijałkowski, adw. Beata Chadaj, przewodnicząca Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Lublinie, adw. Paweł Gieras, prezes Ośrodka Badawczego Adwokatury.

Kolejne posiedzenie Prezydium zaplanowano na 9 czerwca br.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry