Posiedzenie Prezydium NRA 1 grudnia

Posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej odbyło się 1 grudnia.

Prezes NRA adw. Przemysław Rosati zreferował sprawy bieżące. Poinformował, że przekazał wyniki ankiety przeprowadzonej w środowisku adwokackim, dotyczącej problemów podczas przeprowadzania rozpraw w trybie zdalnym, zastępcy koordynatora krajowego ds. informatyzacji sądownictwa powszechnego, sędziemu Wojciechowi Łukowskiemu.

Razem z adw. Justyną Mazur, sekretarz NRA, Prezes Rosati spotkał się z przewodniczącymi komisji Naczelnej Rady Adwokackiej. Tematem były plany działania na rok 2023 r.

Adw. Przemysław Rosati interweniował w sprawie ograniczeń kontaktów telefonicznych osadzonych z rodzinami w piśmie do gen. Jacka Kitlińskiego, dyrektora Generalnego Służby Więziennej. Prawo osób osadzonych w aresztach śledczych i zakładach karnych do kontaktu telefonicznego z osobami najbliższymi i rodziną zostało w praktyce jednostek penitencjarnych ograniczone do jednego telefonu tygodniowo.

Adw. Bartosz Grohman, wiceprezes NRA, zreferował przebieg uroczystości otwarcia roku adwokackiego we Francji, w których uczestniczył razem z adw. Sławomirem Ciemnym, przewodniczącym Wyższej Komisji Rewizyjnej.

Przedstawiciele polskiej Adwokatury na zaproszenie Ambasadora RP we Francji Jego Ekscelencji Jana Emeryka Rościszewskiego, wzięli udział Gali Biznesowej Francusko-Polskiej w Palais de Monaco - siedzibie Ambasady RP we Francji.

Adw. Bartosz Grohman, wiceprezes NRA a zarazem przewodniczący Polskiej Delegacji do CCBE oraz p. mec. Maria Ślązak, członek polskiej delegacji z ramienia KIRP a zarazem prezes CCBE w 2015 roku, reprezentowali Polskę podczas Sesji Plenarnej CCBE 25 listopada.

Adw. Bartosz Grohman szczegółowo omówił działalność w zakresie spraw międzynarodowych. Ostatni okres był bardzo intensywny. Nawiązał przede wszystkim do wizyty delegacji NRA w składzie adw. Grohman i adw. Ciemny na uroczystości Rentree de Barreaux w Paryżu w dniach 23-25 listopada. W Paryżu czas był wyjątkowo wypełniony, a obaj mecenasi uczestniczyli we wszystkich wydarzeniach.

Adw. Grohman wskazał, że dzięki wsparciu Biura Prasowego NRA na bieżąco były umieszczane relacje na Facebooku ze zdjęciami, na stronie adwokatura.pl są już opublikowane szczegółowe sprawozdania.

Wiceprezes NRA omówił też sesję plenarną CCBE w Brukseli, w której wziął udział przerywając swój pobyt w Paryżu. Gościem Sesji Plenarnej była Salla Saastamoinen z Komisji Europejskiej, dyrektor generalny ds. cywilnej i gospodarczej sprawiedliwości i konsumentów oraz Marie Arena – przewodnicząca podkomisji Praw Człowieka Parlamentu Europejskiego, która mówiła o zachowaniu tajemnicy adwokackiej. Omówiła przykłady zagrożeń rule of law w poszczególnych państwach. Nawiązała też do wojny w Ukrainie i zagrożeń stąd wynikłych dla systemu wymiaru sprawiedliwości w Ukrainie.

Dokonano zmiany statusu członkowskiego samorządów Ukrainy i Mołdawii z członków obserwatorów na członków stowarzyszonych w związku z uzyskaniem przez te kraje statusu kandydatów do Unii Europejskiej.

Przyjęto też szereg innych stanowisk, a szczegóły z sesji są już umieszczone na stronie Adwokatura.pl. Podkreślił bardzo dobrą współpracę z przedstawicielem KIRP panią mec. Marią Ślęzak. Po sesji CCBE adw. Grohman wrócił do Paryża, aby uczestniczyć w kolejnych wydarzeniach związanych z Rentree de Barreaux.

W sobotę 26 listopada delegaci NRA wzięli też udział w spotkaniu w Conseil National de Barreaux w ich siedzibie przy Boulvard Haussmann w Paryżu. Mieli okazję zwiedzić siedzibę CNB zadając szereg pytań natury technicznej. Takie robocze rozmowy są bardzo potrzebne, albowiem pozwalają skorzystać z doświadczeń zaprzyjaźnionych samorządów za granicą.

Mec. Sławomir Ciemny omówił też wizytę delegacji NRA na gali biznesowej polsko-francuskiej w siedzibie Ambasady Polskiej w Paryżu w środę 23-go listopada. Delegacja NRA otrzymała zaproszenie na galę od Jego Ekscelencji Ambasadora RP w Paryżu Jana Emeryka Rościszewskiego. Również z tego wydarzenia jest zamieszczone szczegółowe sprawozdanie na stronie adwokatura.pl.

Adw. Bartosz Grohman wspomniał też o projekcji filmu „Kozietulskiego 6” o mecenasie Edwardzie Wende, w której na zaproszenie ORA w Warszawie uczestniczył  w poniedziałek 28 listopada. Film doskonale zrealizowany, projekcja bardzo udana, jak i zorganizowany i poprowadzony przez adw. Mikołaja Pietrzaka, Dziekana ORA panel  po projekcji. Warto, aby każdy aplikant adwokacki obejrzał ten film..

Relacje z tych wydarzeń znajdują się na stronie adwokatura.pl.

Adw. Justyna Mazur, sekretarz NRA przypomniała prośbę przewodniczącego Komisji ds. zagranicznych adw. Wojciecha Bagińskiego o przetłumaczenie niektórych publikacji Adwokatury na język angielski.

Prezydium przyjęło uchwały zmieniające składy osobowe.

W związku ze złożoną rezygnacją adw. Justyny Mazur z funkcji przewodniczącej Komisji Wizerunku i adw. Kingi Dagmary Siadlak z funkcji wiceprzewodniczącej Komisji Wizerunku, Prezydium przyjęło uchwałę powołującą na przewodniczącą Komisji Wizerunku adw. Kingę Dagmarę Siadlak.

Prezydium przyjęło projekt uchwały NRA o dietach samorządowych.  

Gość Prezydium, adw. Przemysław Barchan, dyrektor Instytutu LegalTech NRA, omówił wyniki konsultacji środowiskowych w sprawie projektu „Dobrych praktyk dotyczących cyberbezpieczeństwa w działalności kancelarii adwokackich i pracy adwokata”.
Adresatami tego dokumentu są adwokaci, aplikanci, prawnicy zagraniczni. Dokument podzielony jest na dwie części: zalecenia w formie tabelarycznej i wyjaśnienia do zaleceń w formie opisowej.

Prace nad dokumentem prowadzone były w zespole ds. Dobrych Praktyk dotyczących cyberbezpieczeństwa Instytutu LegalTech przy NRA, w składzie: adw. Przemysław Barchan, adw. Adam Baworowski, adw. Paulina Rzeszut, adw. Piotr Warchoł i we współpracy z Politechniką Warszawską.

W planach jest akcja informacyjna na temat dobrych praktyk w zakresie cyberbezpieczeństwa w pracy adwokata i seria szkoleń oraz zajęcia dla aplikantów adwokackich.

Prezes NRA zreferował sprawy dotyczące stanu prac nad „cyfrową kancelarią”. W planach jest wprowadzenie rozwiązań informatycznych na przełomie lutego i marca 2023 r.

Gościem Prezydium był adw. Michał Szpakowski, przewodniczący Komisji Informatyzacji NRA, który zreferował bieżące sprawy dotyczące informatyzacji organów Adwokatury.

Sprawy finansowe zreferował adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA.

Sprawy osobowe zreferował adw. Jarosław Szczepaniak, zastępca sekretarza NRA.

Prezydium omówiło sprawy izbowe i podjęło decyzje.

Adw. Mirosława Pietkiewicz, przewodnicząca Centralnego Zespołu Wizytatorów, zreferowała wyniki wizytacji.

Gośćmi Prezydium byli adw. Przemysław Barchan, dyrektor Instytutu LegalTech NRA, adw. Mirosława Pietkiewicz, przewodnicząca Centralnego Zespołu Wizytatorów, adw. Sławomir Ciemny, przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej, adw. Michał Szpakowski, przewodniczący Komisji Informatyzacji.

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski