Posiedzenie Prezydium NRA 16 września

Posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej odbyło się 16 września br. w Bydgoszczy.

Adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka, wiceprezes NRA, omówiła sprawy organizacyjne, dotyczące drugiej, programowej części Krajowego Zjazdu Adwokackiego, która odbędzie się 17 września w formie zdalnej.

Prezydium przyjęło uchwałę powołującą do składu osobowego Instytutu LegalTech przy NRA: adw. Michała Pomorskiego i adw. Marcin Świderskiego.

Prezydium, na wniosek adw. Bartosza Grohmana, sekretarza NRA, przyjęło uchwałę powołującą skład polskiej delegacji w CCBE na okres do 31 grudnia 2022r.

Skład delegacji
Grupa zadaniowa CCBE – osoba delegowana:
1. Access to Justice - adw. Jan Talaga
2.Anti-Money Laundering  - adw. Marita Dybowska -Dubois
3.Company Law    - adw. dr Michał Bieniak
4.Corporate Social Responsibility (CSR) -  adw. Wojciech Bagiński
5.COVID-19 Task Force-  adw. dr Kamil Szmid
6.Criminal Law - adw. Michał Zacharski, adw. dr Witold Kabański
7. Deontology (incl. European Transparency Register Working Group) - adw. dr Małgorzata Kożuch
8. EU Lawyers/Avocats.EU - Avv Luigi Lai    
9. European Private Law    - adw. Marta Nowakowska
10. Family & Succession Law - adw. Agnieszka Daniszewska-Zujko
11. Future of the Legal Services - adw. Paweł Rybiński
12. Human Rights / PD Strasbourg  - adw. Natalia Klima-Piotrowska
13. Insurance - adw. Aneta Bęczkowska
14. IT Law   - adw. Bartłomiej Trętowski
15. Statutes Review - adw. dr Tomasz Snarski
16. Surveillance Working Group - adw. Bartłomiej Trętowski
17. TAX - adw. Michał Pomorski
18. Training - adw. Grzegorz Kopeć
19. Rule of Law - adw. Bartosz  Grohman i adw. Przemysław Rosati

Prezydium po dyskusji postanowiło kontynuować omawianie wniosku Komisji Praw Człowieka NRA o zgodę na złożenie przez NRA opinii amicus curiae w sprawach aborcyjnych na kolejnym posiedzeniu - 23 września.

Prezydium objęło patronatem NRA Zjazd Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego w Jastrzębiej Górze, który odbędzie się 22-25 września.

Prezydium objęło patronatem Naczelnej Rady Adwokackiej III Międzynarodowy Kongres Praw Człowieka w Rzeszowie, zaplanowany na październik br. i delegowało adw. Natalię Klimę-Piotrowską do reprezentowania NRA na tym Kongresie.

Adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, zreferował sprawę pomocy adwokatom z Afganistanu, organizowanej przez IBA. Prezydium NRA delegowało adw. dr Katarzynę Bilewską do zajęcia się tą kwestią.

Prezydium NRA, po krótkiej prezentacji dokonanej przez adw. dr Agnieszkę Zemke-Górecką, wiceprezes NRA i prezes Centrum Mediacji NRA, postanowiło objąć patronatem konferencję „Mediacja i mediator - nowa rzeczywistość” zaplanowaną na 7 października.

Prezydium NRA delegowało adw. Bartosza Grohmana, sekretarza NRA, na posiedzenie Komitetu Sterującego CCBE 7-8 października br.

Gościem Prezydium był adw. Sławomir Ciemny, przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej.

Następne posiedzenie Prezydium NRA zaplanowano na 23 września.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry