Posiedzenie Prezydium NRA 17 marca 2022

Kolejne posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej odbyło się 17 marca br. w formie hybrydowej.

Prezes NRA, adw. Przemysław Rosati, przekazał, że 16 marca spotkał się online z 24 izbowymi koordynatorami pomocy prawnej dla obywateli ukraińskich, uciekających przed wojną. Prezes NRA poinformował koordynatorów o planie centralizacji i zunifikowania działań pomocowych, który powstał w ramach Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń  prawniczych. Już teraz na poziomie izbowym ma miejsce dobra współpraca adwokatów i radców prawnych w zakresie dyżurów w udzielaniu pomocy prawnej obywatelom Ukrainy. Porozumienie samorządów i stowarzyszeń prawniczych pracuje nad stroną internetową, która ma służyć koordynacji tej pomocy oraz nad uruchomieniem infolinii prawniczej. Do tego aliansu prawniczego dołączą także stowarzyszenia sędziów i prokuratorów oraz notariuszy.

Adw. Bartosz Grohman, sekretarz NRA,  poinformował, że 16 marca, razem z adw. Andrzejem Tomaszkiem, członkiem NRA,  uczestniczył z ramienia Naczelnej Rady Adwokackiej w roboczym spotkaniu przedstawicieli Komisji Europejskiej z polskimi samorządami prawniczymi i przedstawicielem Wolnych Sądów. Przedstawiciele Komisji Europejskiej zadawali pytania między innymi o niezależność prawników, kwestie naruszania tajemnicy adwokackiej, funkcjonowanie Izby Dyscyplinarnej SN i tryb jej procedowania w kontekście orzeczeń TSUE.

Adw. Andrzej Zwara, członek Prezydium NRA, przekazał informację o śmierci radcy prawnego Dariusza Sałajewskiego, byłego prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych.

Adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, poinformował też o pracach Instytutu LegalTech Naczelnej Rady Adwokackiej nad projektem standardów cyberbezpieczeństwa kancelarii adwokackich. Dokument zostanie przedstawiony Prezydium NRA w maju. Planowany jest także cykl postów informacyjnych z zakresu LegalTech na portalach społecznościowych Naczelnej Rady Adwokackiej.

Prezes NRA przekazał także informację o rozstrzygnięciu konkursu na Adwokatkę Roku, której laureatką została adw. Anna Jaczun z izby białostockiej. Pani mecenas koordynuje pracami zespołu prawników udzielających pomocy prawnej migrantom na granicy polsko-białoruskiej. Kapituła konkursu wyróżniła także adw. Agnieszkę Helsztyńską,  adw. Patrycję Dyluś-Borcz, oraz adw. Katarzynę Hebę.

W tym roku przyznano również nagrodę specjalną Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej dla Adwokatki na uchodźctwie – adw. Hannie Sadovskiej.

Adw. Jarosław Szczepaniak, zastępca sekretarza NRA, poinformował o swoich kontaktach z ukraińskimi adwokatami, którzy przekazują relacje o swojej sytuacji i potrzebach. Proponował wsparcie członków adwokackiego samorządu ukraińskiego. Prezydium przedyskutowało propozycję, przypominając o podjętych już działaniach polskiego samorządu adwokackiego oraz niezwykłym wysiłku adwokatek i adwokatów w całym kraju, którzy czynnie i ofiarnie udzielają pomocy uchodźcom z terenów wojny.

Sprawy osobowe zreferował adw. Jarosław Szczepaniak. Prezydium podjęło w tych sprawach decyzje.

Adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA, zreferował sprawy finansowe, Prezydium podjęło decyzje i uchwały w tych sprawach.
Prezydium omówiło także harmonogram, lokalizację i organizację kolejnych posiedzeń plenarnych Naczelnej Rady Adwokackiej.

Prezydium podjęło uchwałę powołującą adw. Adama Baworowskiego w skład Instytutu LegalTech NRA.

Adw. Przemysław Rosati zreferował sprawę ubezpieczeń ochrony prawnej. Prezydium powołało zespół do wypracowania i negocjowania korzystnych warunków umów takiego ubezpieczenia.

Prezes NRA poinformował o projekcie powołania centrum dokumentacji zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości w związku z konfliktem wojennym w Ukrainie oraz zakres działań, które samorząd adwokacki może prowadzić.

Prezydium zapoznało się ze statusem procesu powoływania Fundacji Adwokatury. Sprawę zreferował adw. Jarosław Szczepaniak.

Adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka, wiceprezes NRA i prezes Centrum Mediacji NRA, poinformowała o organizacji dodatkowych szkoleń podstawowych dających adwokatom uprawnienia mediatora. Szkolenia cieszą się dużą popularnością, stąd dodatkowe terminy. Centrum przygotowuje także szkolenia z doskonalenia umiejętności mediatora.

Gośćmi Prezydium byli: adw. Jacek Ziobrowski, prezes Wyższego Sądy Dyscyplinarnego, adw. Sławomir Ciemny, przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej, adw. Mirosława Pietkiewicz, przewodnicząca Centralnego Zespołu Wizytatorów.

 Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry