Posiedzenie Prezydium NRA 19 maja 2022r.

Posiedzenie Prezydium NRA odbyło się 19 maja w formie zdalnej.

Prezes NRA, adw. Przemysław Rosati, zreferował sprawy bieżące. Poinformował o swoim spotkaniu ze Zbigniewem Wiśniewskim, pełnomocnikiem Ministra Sprawiedliwości ds. informatyzacji, dyrektorem Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych 13 maja br.
Podczas spotkania podsumowano dotychczasowe prace nad Portalem Informacyjnym sądów powszechnych. Prezes NRA zgłosił też kolejne postulaty w imieniu Adwokatury. Pełna lista postulatów ze strony ministerstwa oraz Adwokatury została opublikowana na stronie adwokatura.pl i na social mediach. (przejdź do informacji na stronie adwokatura.pl)

Prezydium zapoznało się z postulatami usprawnień Portalu Informacyjnego i przedyskutowało propozycje.

Adwokaci i aplikanci adwokaccy zostali poinformowani o podpisaniu przez NRA umowy z Benefit Systems, dzięki której zostaną włączeni w programy korzyści Multisport i Multilife od 1 lipca br.

Adw. Bartosz Grohman, sekretarz NRA zreferował przebieg Sesji Plenarnej CCBE w Dublinie, w której uczestniczył reprezentując polską Adwokaturę. Azerbejdżańska Rada Adwokacka po trzech latach starań została przyjęta w poczet członków obserwatorów CCBE - Council of Bars and Law Societies of Europe. (czytaj relację)

Sekretarz NRA oraz adw. Rosati poinformowali Prezydium o swoich rozmowach z prof. Wojciechem Popiołkiem, przewodniczącym Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej.

Prezydium omówiło i podjęło kierunkowe decyzje co do zaangażowania się Adwokatury w podejmowane już inicjatywy, w tym kongresy, dotyczące współpracy gospodarczej przy planie odbudowy Ukrainy.

Adw. Bartosz Grohman, adw. Jarosław Szczepaniak, zastępca sekretarza NRA, adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA oraz adw. Bartosz Tiutiunik, wiceprezes NRA, zreferowali przebieg zgromadzeń izb adwokackich w: Katowicach, Zielonej Górze, w Bielsku-Białej, Wrocławiu i Krakowie.

Prezes NRA, adw. Przemysław Rosati, poinformował Prezydium o swoim spotkaniu z prezesem Rządowego Centrum Legislacji Krzysztofem Szczuckim. Rozmowa dotyczyła zmian w systemie nieodpłatnej pomocy prawnej i pomocy prawnej świadczonej z urzędu. Rozmowy będą kontynuowane.

Prezydium omówiło działania organów Adwokatury w związku z postępowaniem w sprawie zawisłej przed Trybunałem Konstytucyjnym pod sygn. akt K 6/22. Sprawa dotyczy wniosku grupy posłów o zbadanie konstytucyjności przynależności do izby adwokackiej bądź radcowskiej na podstawie miejsca siedziby kancelarii lub zamieszkania. Prezes NRA poinformował o podjętych dotychczas czynnościach i przeprowadzonych spotkaniach, sprawa będzie omawiana na najbliższym posiedzeniu plenarnym NRA.

Adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA, przedstawił sprawy finansowe, Prezydium podjęło decyzje w tych sprawach.

Adw. Jarosław Szczepaniak, zastępca sekretarza NRA, przedstawił sprawy osobowe. Prezydium podjęło uchwały w tych sprawach.

Prezes NRA, adw. Przemysław Rosati, poinformował, że 21 maja, podczas posiedzenia plenarnego NRA, zostanie podpisany akt powołania Fundacji Adwokatury.

Adw. Bartosz Tiutiunik, wiceprezes NRA, zreferował sprawę znaku towarowego „Adwokatura Zdrowia” oraz stan postępowań rejestrowych w odniesieniu do zgłoszeń znaków towarowych dokonanych przez NRA.

Gośćmi Prezydium byli adw. Ewa Krasowska, Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury, adw. Sławomir Ciemny, przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej.  

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry