Posiedzenie Prezydium NRA 20 grudnia

Kolejne, 37. posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej odbyło się 20 grudnia w trybie hybrydowym.

Adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, zreferował sprawy bieżące. W ubiegłym tygodniu wziął udział w posiedzeniu Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu, gdzie na podstawie materiałów przygotowanych przez adw. Andrzeja Zwarę, członka Prezydium i prezesa Biblioteki Palestry oraz adw. Michała Szpakowskiego, przewodniczącego Komisji Informatyzacji NRA, przedstawił plany informatyzacji Adwokatury. Po posiedzeniu poznańskiej ORA adw. Rosati i adw. Zwara wzięli udział w spotkaniu świątecznym izby poznańskiej.

Prezes NRA przedstawił te same plany na posiedzeniu Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi. Po tym posiedzeniu wziął udział – razem z adw. Bartoszem Tiutiunikiem, wiceprezesem NRA, adw. Bartoszem Grohmanem, sekretarzem NRA i adw. Jarosławem Szczepaniakiem, zastępcą sekretarza NRA - w uroczystym ślubowaniu aplikantów adwokackich izby łódzkiej, a także w świątecznym spotkaniu ORA w Łodzi.

Adw.  Przemysław Rosati poinformował, że 16 grudnia podpisano umowę dot. grupowego ubezpieczenia adwokatów OC na lata 2022-2025 z Hestią. Obecnie ta umowa jest wdrażana do realizacji przy  współpracy skarbnika NRA, adw. Henryka Stabli. Prezes NRA zapowiedział rozesłanie dodatkowego mailingu ze szczegółową informacją do wszystkich adwokatów.

Adw. Sławomir Ciemny, przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej, podziękował adw. Henrykowi Stabli, skarbnikowi NRA oraz adw. Rosatiemu, prezesowi NRA, za nakład pracy przy negocjowaniu umowy.

Prezydium omówiło projekt budżetu Naczelnej Rady Adwokackiej na rok 2022, po referacie adw. Przemysława Rosatiego. Sprawa będzie kontynuowana na kolejnych posiedzeniach.

Prezydium przyjęło rezygnację adw. Wojciecha Bergiera z funkcji przewodniczącego Zespołu Prasowego NRA oraz jego deklarację pozostania członkiem tego Zespołu.

Prezydium omówiło sprawy finansowe, podejmując decyzje.

Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej złożył życzenia świąteczne członkom Prezydium, dziękując za pracę w 2021 r.

Gościem Prezydium był adw. Sławomir Ciemny, przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej.

Kolejne posiedzenie Prezydium zostało zaplanowane na 27 grudnia w formie hybrydowej.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry