Posiedzenie Prezydium NRA 21 października 2021 r.

Kolejne posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej odbyło się 21 października 2021r. w formie hybrydowej.

Adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, przedstawił relację z działania poszczególnych członków Prezydium i zespołów przy NRA.

Zreferował swoje spotkanie z SSO Wojciechem Łukowskim, zastępcą koordynatora krajowego ds. informatyzacji sądownictwa powszechnego na temat rozwoju Portalu Informacyjnego sądów powszechnych i na bieżąco zgłaszanych przez adwokatów uwag co do jego funkcjonowania. Spotkanie miało miejsce 15 października. Funkcjonalności, których wprowadzenie postulowało środowisko adwokackie w lipcu i sierpniu br. zostały przygotowane a obecnie teraz proces ich wdrożenia i zintegrowania z portalem. Sędzia Łukowski zadeklarował, że funkcjonalności te będą dostępne dla użytkowników do końca października br., a na 9 listopada zaplanowano kolejne spotkanie na temat wdrażania kolejnych funkcjonalności PI.

Prezes NRA poinformował o rozpoczęciu prac Zespołu ds. reformy systemu świadczenia pomocy prawnej z urzędu, systemu wynagrodzeń z urzędu oraz nieodpłatnej pomocy prawnej oraz o spotkaniu z sędziami Wyższego Sądu Dyscyplinarnego. Podczas spotkania z sędziami poruszono kwestie w sprawie rozwiązań lokalowych Wyższego Sądu Dyscyplinarnego i wysokości diet sędziów WSD. Omówiono także sprawę zasad zasądzania kosztów postępowania dyscyplinarnego za drugą instancję. Prezydium powierzyło adw. Jarosławowi Szczepaniakowi, zastępcy sekretarza NRA, zweryfikowanie i zaproponowanie rozwiązań dotyczących tych zasad.

Gość Prezydium adw. Paweł Gieras, prezes Ośrodka Badawczego Adwokatury, zreferował plan organizacyjny Ośrodka oraz projekty przygotowywanych inicjatyw. OBA zbiera archiwalne, znaczące mowy adwokatów oraz opracowania na potrzeby stworzenia cyklicznego podcastu historycznego. Przygotowuje także konkurs na esej im. adw. Witolda Bayera przeznaczony dla aplikantów i młodych adwokatów. W przygotowaniu jest cykl debat na temat kształtu postcovidowego samorządu adwokackiego. W planach jest także wystawa „Adwokat po godzinach”, prezentująca hobbystyczne zajęcia i pozazawodowe osiągnięcia adwokatów. Prezes OBA omówił też propozycje wykorzystania platformy internetowego doskonalenia zawodowego „Idea” oraz projekt stworzenia centrum historii i kultury Adwokatury Polskiej. Prezes OBA i Prezydium omówili też wspólnie dalsze plany dotyczące Muzeum Adwokatury Polskiej.

Prezydium postanowiło powierzyć adw. Pawłowi Gierasowi, prezesowi OBA, przygotowanie koncepcji Muzeum Adwokatury Polskiej z uwzględnieniem dzisiejszej prezentacji oraz dyskusji, a także przygotowanie koncepcji powstania centrum historii, kultury i dialogu Adwokatury Polskiej w oparciu o przedstawiony, autorski projekt do 30 listopada br.

Prezydium zleciło też Komisji Informatyzacji NRA zbadanie możliwości zintegrowania istniejących platform z e-wykładami szkoleniowymi dla adwokatów i aplikantów adwokackich („Idea”, e-Palestra) w terminie do 30 października.

Adw. Bartosz Tiutiunik, wiceprezes NRA, omówił wnioski wysunięte po Konferencji Kierowników Szkolenia Aplikantów Adwokackich. Członkowie Prezydium, po zapoznaniu się z projektami uchwał pokonferencyjnych, zgłoszą do nich swoje uwagi przesyłając je do adw. Tiutiunika do 26 października, a następnie uchwały zostaną przedstawione do przedyskutowania na posiedzeniu plenarnym NRA w listopadzie.

Adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, zreferował postęp prac nad powołaniem fundacji Adwokatury i opracowania statutu tej fundacji.

Prezydium NRA podjęło uchwały uzupełniające składy osobowe zespołów działających przy NRA. Do Zespołu ds. prac parlamentarnych Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych dołączy adw. dr Michał Bieniak, zaś do Zespołu ds. opracowania projektu zmian w regulaminie wykonywania zawodu adwokata w kancelarii indywidualnej lub spółkach – adw. Grzegorz Kukowka.

Adw. Przemysław Rosati omówił sprawy bieżące. Prezydium przedyskutowało przedstawione kwestie.

Adw. Jarosław Szczepaniak, zastępca sekretarza NRA, w imieniu Prezesa NRA i Dziekana ORA w Łodzi przekazał zaproszenie dla członków Prezydium na pokaz filmu „Żeby nie było śladów”, który odbędzie się 26 października w Łodzi.

Adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA, omówił sprawy finansowe, Prezydium podjęło w tych sprawach decyzje.

Gośćmi Prezydium byli przedstawiciele spółki Marsch oraz przedstawiciel BJ Brokres, którzy omówili sprawy dotyczące ubezpieczenia OC adwokatów, w tym pozyskania oferty na ubezpieczenia dobrowolne.

Gościem Prezydium był także adw. Sławomir Ciemny, przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej.

Kolejne posiedzenie Prezydium zaplanowano na 28 października br.

 

 


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry