Posiedzenie Prezydium NRA 26 stycznia 2023

Posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej odbyło się w formie zdalnej 26 stycznia 2023 r.

Prezes NRA, adw. Przemysław Rosati, zreferował sprawy bieżące.

W piątek w imieniu NRA podpisał porozumienie o współpracy ze Stowarzyszeniem Prawa Nowych Technologii. Porozumienie obejmuje:
- edukowanie adwokatów i aplikantów adwokackich w zakresie wykorzystywania nowych technologii w ramach ich praktyki zawodowej;
- współpracę przy dokonywaniu oceny pojawiających się w przyszłości rozwiązań technologicznych pod kątem ich zgodności z wymogami etycznymi działalności adwokata;
- współpracę przy opisie norm deontologicznych dotyczących pojawiających się w przyszłości rozwiązań technologicznych i korzystania z efektów ich wdrożenia przez adwokatów;
- współpracę przy tworzeniu standardów i opiniowaniu kwestii natury deontologicznej dotyczących wykorzystania nowych technologii w działalności adwokata.
Współpraca obejmować także będzie kwestię cyberbezpieczeństwa w pracy adwokata.

Prezes Rosati poinformował, że zgodnie z postanowieniem Naczelnej Rady Adwokackiej z 14 stycznia 2023 r., wpłynęły uwagi od członków NRA do projektu zmian w Zbiorze Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu w zakresie obejmującym reklamę i informację handlową. Uwagi zostały przekazane do Zespołu ds. zmian w ZZEAiGZ.

Adw. Jarosław Szczepaniak, zastępca sekretarza NRA, przedstawił sprawy osobowe. Prezydium podjęło decyzje w tych sprawach.

Adw. Ewa Krasowska, Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury, zreferowała sprawy bieżące pionu dyscyplinarnego. Poinformowała o rozpoczętych pracach nad cyfryzacją tego pionu.

Sprawy bieżące przedstawił także adw. Jacek Ziobrowski, prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego.

Adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA, zreferował sprawy finansowe. Prezydium podjęło decyzje.

Prezydium przyjęło uchwałę odwołującą z funkcji wiceprzewodniczącej Zespołu ds. Kobiet przy NRA – w związku z rezygnacją - adw. Martę Tomkiewicz.

Prezydium NRA przyjęło też uchwałę wybierając na funkcję wiceprzewodniczącej Zespołu ds. Kobiet przy NRA adw. Martę Seredyńską.

Adw. Dorota Kulińska, dyrektor Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych NRA, zreferowała zasady współpracy, jaką NRA zawarła z Uniwersytetem Warszawskim w grudniu 2022 r. 11 stycznia odbyło się spotkanie robocze przedstawicieli Adwokatury oraz Uniwersytetu, w tym samorządu studentów. W spotkaniu NRA reprezentowała adw. Kulińska oraz adwokat Magdalena Szkudlarek–Nowak.

Mec. Kulińska omówiła obszary, które interesują studentów a dotyczą zawodu adwokata. Wskazała na oczekiwania co do współpracy z samorządem adwokackim. Uniwersytet Warszawski proponuje także zorganizowanie na tej uczelni Dnia Adwokata – na wzór Dnia zorganizowanego 17 listopada 2022 r. na uczelniach wyższych w całym kraju.

Adw. Przemysław Rosati zreferował sprawy związane z cyfryzacją Adwokatury. Prace dotyczące „Cyfrowej Kancelarii” są na końcowym etapie. Planowany termin uruchomienia tego projektu to kwiecień/maj 2023 r. Prezes NRA omówił też zaawansowanie prac nad cyfryzacją pionu dyscyplinarnego całej Adwokatury i osobowego NRA.

Prezes NRA omówił sprawę doręczeń elektronicznych i działania podejmowane w tym zakresie.

Adw. Rosati przedstawił także stan wdrażania modułu e-SOA przeznaczonego dla aplikacji adwokackiej – e-Dziennik – przez izby adwokackie.

Adw. Mirosława Pietkiewicz, przewodnicząca Centralnego Zespołu Wizytatorów, przedstawiła wyniki wizytacji pionu dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Toruniu oraz wnioski i zalecenia, które powstały po analizie z udziałem adw. Ewy Krasowskiej, Rzecznik Dyscyplinarnej Adwokatury. Prezydium przyjęło do wiadomości zalecenia powizytacyjne.

Prezydium zapoznało się ze sprawami izbowymi, które zreferowała adw. Justyna Mazur, sekretarz NRA.

Adw. Rosati zreferował sprawę projektu Regulaminu Nagrody Adwokatka Roku. Prezydium będzie kontynuować temat na posiedzeniu 2 lutego.

Adw. Bartosz Tiutiunik, wiceprezes NRA, poinformował Prezydium o dalszych losach sprawy dziennikarki, która podszywała się za adwokata.

Gośćmi Prezydium byli: adw. Ewa Krasowska, Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury, adw. Mirosława Pietkiewicz, przewodnicząca Centralnego Zespołu Wizytatorów, adw. Jacek Ziobrowski, prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, adw. Dorota Kulińska, dyrektor Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych NRA.

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry