Posiedzenie Prezydium NRA 8 kwietnia 2021 r.

Posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej odbyło się 8 kwietnia br. w formie hybrydowej.

Prezydium podjęło szereg uchwał, powołujących na funkcje samorządowe.

Adw. Mirosława Pietkiewicz została powołana na funkcję przewodniczącej Centralnego Zespołu Wizytatorów.

Na funkcje sekretarzy prawniczych Prezydium NRA powołało: adw. Tadeusza Wiatrzyka i adw. Agnieszkę Winiarską.

Na funkcję koordynatora Referatu Skarg NRA Prezydium powołało adw. Andrzeja Siemińskiego. W skład osobowy Referatu Skarg weszli: adw. Maciej Bieńkowski, adw. Renata Błuszkowska, adw. Marta Gietka-Mielcarek, adw. Weronika Janczewska-Mroczek, adw. Anna Paśniewska, adw. Joanna Ziółkowska.

Prezydium NRA powołało Komisję współpracy zawodów zaufania publicznego przy NRA, na której przewodniczącą została powołana adw. Magdalena Koczur-Miedziejko.

Na funkcję koordynatora ds. izbowych został powołany adw. Andrzej Grabiński.

Prezydium NRA wyodrębniło z Ośrodka Badawczego Adwokatury działalność wydawniczą, ustanawiając w tym celu „Bibliotekę Palestry”. W prezentacji zdalnej adw. Andrzej Zwara przedstawił koncepcje wydawnicze, ujęte w serie: historii Adwokatury, horyzontów filozofii prawa, skryptów edukacyjnych oraz varia (mieści się tu np. twórczość adwokatów, tomiki poezji czy wspomnienia). Po wysłuchaniu prezentacji, Prezydium powołało na prezesa „Biblioteki Palestry” adw. Andrzeja Zwarę.

Adw. Zwara, w związku z wyborem na prezesa „Biblioteki Palestry”, złożył rezygnację z funkcji prezesa Ośrodka Badawczego Adwokatury.

Adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, zaprosił adw. Pawła Gierasa, który przedstawił członkom Prezydium plany i wizję kierunków rozwoju OBA. Po prezentacji Prezes NRA zarekomendował na funkcję prezesa Ośrodka Badawczego Adwokatury adw. Pawła Gierasa.

Prezydium podjęło uchwałę, w której przyjęło rezygnację adw. Zwary i powołało adw. Pawła Gierasa na prezesa Ośrodka Badawczego Adwokatury im. adw. Witolda Bayera.

Z kolei adw. Bartosz Grohman, sekretarz NRA, omówił pokrótce projekty Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland i opisał ich role dla kształtowania kultury prawnej wśród studentów prawa i popularyzowania Adwokatury. Prezydium powołało go opiekunem dla ELSA Poland z ramienia Naczelnej Rady Adwokackiej.

Wszystkim nowo wybranym Koleżankom i Kolegom Prezes NRA życzył owocnej pracy i zadeklarował pełne wsparcie Prezydium.

Prezydium NRA udzieliło adw. Jarosławowi Szczepaniakowi, zastępcy sekretarza NRA, pełnomocnictwa procesowego do reprezentowania w sprawach przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz Sądem Najwyższym.

Prezydium dokonało zmiany Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka, wiceprezes NRA, zreferowała temat kas fiskalnych dla adwokatów. Mówiła o zróżnicowanych ofertach cenowych i serwisowych na rynku w skali kraju oraz o potrzebie szkoleń obsługi kas fiskalnych w każdej izbie. Prezydium postanowiło skonsultować z dziekanami izb, jakie działania w okręgowych radach adwokackich zostały już podjęte i jakiego wsparcia ze strony Naczelnej Rady Adwokackiej oczekują.

Adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, zreferował stan rozmów z przedstawicielami ministerstwa zdrowia na temat organizowania grupowych szczepień dla adwokatów i aplikantów adwokackich wzorem zasad grupowego szczepienia w zakładach pracy. Poinformował, że adw. Sławomir Krześ, dziekan ORA we Wrocławiu, przygotował pilotażowy projekt grupowych szczepień we wrocławskiej izbie.

Adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA, omówił sprawy finansowe.

W posiedzeniu Prezydium gościnnie udział wzięli: adw. Ewa Krasowska, Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury, adw. Jacek Ziobrowski, prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, adw. Sławomir Ciemny, przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej i adw. Mirosława Pietkiewicz, przewodnicząca Centralnego Zespołu Wizytatorów.

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry