Posiedzenie Prezydium NRA 8 listopada 2021 r.

Kolejne posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej odbyło się 8 listopada 2021 r.

Prezes NRA poinformował o swoim dzisiejszym spotkaniu z wiceminister sprawiedliwości Katarzyną Frydrych. Rozmowa dotyczyła nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, działania i funkcjonalności Portalu Informacyjnego sądów powszechnych oraz budowy docelowego portalu teleinformatycznego obsługującego postępowania sądowe.

Na 9 listopada zaplanowano kolejne spotkanie Prezesa NRA z SSO Wojciechem Łukowskim, zastępcą koordynatora krajowego ds. informatyzacji sądownictwa powszechnego na temat rozwoju Portalu Informacyjnego sądów powszechnych. Adw. Rosati poinformował też o postępie prac nad ujednolicenia standardów tzw. widzeń adwokackich w jednostkach penitencjarnych we współpracy z Centralnym Zarządem Służby Więziennej.

Zaproszeni goście – adw. Marcin Derlacz, przewodniczący Komisji Aplikacji Adwokackiej NRA i adw. Ewa Bojanowska z Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie zreferowali stan przygotowań do finału konkursu krasomówczego dla aplikantów adwokackich im. Stanisława Mikke, zaplanowanego na 4 grudnia br. w siedzibie ORA w Warszawie.

Adw. Michał Szpakowski, przewodniczący Komisji Informatyzacji NRA, omówił bieżący stan spraw związanych z informatyzacją Adwokatury. Przedstawił oferty, jakie napłynęły w odpowiedzi na zapytania ofertowe Naczelnej Rady Adwokackiej, dotyczące przygotowania modułu WEB API oraz przygotowania lub dostosowania silnika CMS. Prezydium NRA podjęło kierunkowe decyzje w zakresie przystąpienia do wyboru oferenta na wykonanie modułu WEB API oraz silnika CMS (strony www).

Prezydium NRA omówiło sprawę ubezpieczenia OC adwokatów.

Prezes NRA omówił sprawę nabycia nieruchomości na potrzeby biura NRA i sytuacji lokalowej biura.

Prezydium przedyskutowało sprawy organizacyjne posiedzenia plenarnego Naczelnej Rady Adwokackiej, planowanego na 27-28 listopada w formie stacjonarnej. Omówienie porządku obrad nastąpi 18 listopada podczas kolejnego posiedzenia Prezydium.

Prezydium NRA podjęło uchwałę zwołującą posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej na 27-28 listopada br. w Katowicach – początek obrad 27 listopada o godz. 10.30.

Prezydium omówiło także sprawy organizacyjne dotyczące nadzwyczajnego posiedzenia plenarnego Naczelnej Rady Adwokackiej, zaplanowanego na 9 listopada w formie zdalnej. Podczas tego posiedzenia NRA ma dokonać wyboru członka Prezydium NRA po rezygnacji z tej funkcji adw. dr Katarzyny Bilewskiej.

Prezydium NRA omówiło także sprawę organizacyjną pracy biura NRA w związku z sytuacją epidemiologiczną.

Adw. Przemysław Rosati omówił sprawy finansowe, Prezydium podjęło w tych sprawach decyzje.

Gośćmi Prezydium byli adw. Sławomir Ciemny, przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej, adw. Marcin Derlacz, przewodniczący Komisji Aplikacji Adwokackiej NRA, i adw. Ewa Bojanowska i adw. Michał Szpakowski, przewodniczący Komisji Informatyzacji.

Kolejne posiedzenie Prezydium 18 listopada.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry