Posiedzenie Prezydium NRA 9 czerwca 2022 r.

Posiedzenie Prezydium NRA odbyło się 9 czerwca 2022 r.   

Adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, przedstawił informacje o bieżących pracach Prezydium NRA. Omówił działania w związku z postępowaniem w sprawie zawisłej przed Trybunałem Konstytucyjnym pod sygn. akt K 6/22. Poinformował o uroczystości przyznania odznaczenia „Adwokatura Zasłużonym” adwokatom i aplikantom adwokackim – ofiarom nazizmu i sowietyzmu. Wydarzenie odbyło się 6 czerwca w Muzeum POLIN. W dniach 2-5 czerwca odbył się XXX Ogólnopolski Rejs Adwokacki im. adw. Marii Budzanowskiej po Jezioraku. W dniach 3-4 czerwca br. w Poznaniu odbyła się również międzynarodowa konferencja o profesjonalizacji zawodu mediatora i mediacji, zorganizowana przez Centrum Mediacji przy NRA. Adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka, wiceprezes NRA i prezes Centrum Mediacji dodała, że była to bardzo udana konferencja, bardzo merytoryczna, cieszyła się wielkim zainteresowaniem.

Adw. Henryk Stabla omówił sprawy finansowe. Prezydium podjęło stosowne decyzje.

Prezydium NRA podjęło uchwałę w sprawie ustalenia wysokość oprocentowania pożyczek udzielanych przez Naczelną Radę Adwokacką na poziomie 7% w skali roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 r.

Prezydium NRA omówiło przebieg zgromadzeń izb adwokackich.

Prezydium NRA podjęło uchwałę, na wniosek ORA w Gdańsku, w sprawie przyznania odznaczenia „Adwokatura Zasłużonym”. Odznaczenia zostały przyznane: adw. Agnieszce Kapała-Sokalskiej, adw. Dariuszowi Maciejewskiemu, adw. Andrzejowi Peli i adw. Mariuszowi Boguszowi.

Omówiono sprawy organizacyjne posiedzenia plenarnego Naczelnej Rady Adwokackiej w dniach 10-12 czerwca 2022 r. w Katowicach.

Gościem posiedzenia był adw. Waldemar Juszczak, rzecznik dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Szczecinie, z którym rozmawiano o bieżącej pracy tego pionu w izbie szczecińskiej.

Adw. Przemysław Rosati poinformował, że trwa szukanie nowej siedziby biura NRA. W przyszłym tygodniu adw. Bartosz Grohman, sekretarz NRA i p. Łukasz Tkacz, dyrektor biura NRA obejrzą kolejne nieruchomości.

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry