Postanowienie jury konkursu na logo 100-lecia Adwokatury Polskiej

POSTANOWIE JURY KONKURSU NACZELNEJ RADY ADWOKACKIEJ NA JUBILEUSZOWY LOGOTYP

100-LECIA ADWOKATURY POLSKIEJ

W związku z koniecznością rozstrzygnięcia konkursu i przeprowadzonymi posiedzeniami jury w dniach: 25 października 2017 oraz 28 października 2017 r., po zapoznaniu się ze zgłoszonymi do konkursu pracami, jury na podstawie pkt. VI ust. 10 Regulamin konkursu NACZELNEJ RADY ADWOKACKIEJ na jubileuszowy logotyp 100-lecia Adwokatury w Polsce, postanowiło:

nie rozstrzygać konkursu.

Decyzja jury o nierozstrzygnięciu konkursu i braku wyłonienia pracy zasługującej na przyznanie nagrody głównej, uzasadniona jest następującymi powodami:

  1. w znakomitej większości prac, autorzy projektów podjęli próbę posłużenia się znakiem Adwokatury, przy czym z reguły traktowany był on jako uzupełnienie projektu graficznego a nie motyw wiodący,   
  2. przedstawione prace nie uwzględniają wyjątkowego znaczenia jubileuszu 100-lecia Odrodzonej Adwokatury Polskiej, szczycącej się swoją bogatą historią oraz szczególną pozycją ustrojową,
  3. autorzy prac nie odwołują się do czytelnej i obecnej w świadomości społecznej (potencjalnych odbiorców logotypu) symboliki Adwokatury Polskiej, wpisanej w dzieje Rzeczypospolitej Polskiej,
  4. w przedstawionych projektach zabrakło próby oryginalnej interpretacji wydarzenia, którego dotyczyć ma znak - jubileuszowy logotyp 100-lecia Odrodzonej Adwokatury Polskiej,
  5. nadesłane kompozycje w większości nie przedstawiają zasługujących na szczególną uwagę walorów artystycznych, formy plastyczne są mało czytelne ze względu na nadmiar zastosowanych elementów graficznych,
  6. w części przedstawionych projektów dostrzegalne są błędy kompozycyjne.  

W ocenie jury obchody 100-lecia Odrodzonej Adwokatury Polskiej powinny mieć swój autonomiczny, wyrazisty oraz łatwo rozpoznawalny logotyp, który u odbiorcy wywoływałby bezpośrednie skojarzenie z tym wyjątkowym wydarzeniem i identyfikował go z Adwokaturą.

Z uwagi na powyższe, jury rekomenduje Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej rozważenie możliwości zwrócenia się do wybranych (bądź wybranego), cieszących się renomą i uznaniem, grafików, plastyków których umiejętności artystyczne dawałyby gwarancję otrzymania odpowiadającego Naszym wyobrażeniom logotypu.

Adwokat Ewa Czerska

Adwokat Anisa Gnacikowska

Adwokat Jerzy Zięba

Joanna Sędek

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/