Pożegnanie delegacji francuskiej Adwokatury - Conseil National des Barreaux

12 kwietnia był ostatnim dniem pobytu delegacji francuskiej Adwokatury - Conseil National des Barreaux (CNB) - w Warszawie. Goście od rana uczestniczyli w konferencji pt. „Bezcenne Państwo Prawa” w Sali im. H. Krajewskiego w siedzibie warszawskiej Rady Adwokackiej.

W panelu pierwszym głos zabrali: adw. Jacques Taquet, adw. Laurent Pettiti, przewodniczący delegacji CNB do w CCBE, adw. prof. dr hab. Michał Romanowski, pełnomocnik sędziów w sprawach przed izbą dyscyplinarną SN oraz adw. Sylwia Gregorczyk-Abram, współzałożycielka „Wolnych Sądów”.

Panel moderował adw. Mikołaj Pietrzak, Dziekan ORA w Warszawie.

Panel drugi został podzielony na 3 części:

W pierwszej z nich udział wzięli Laurence Roques i adw. Daniel Witko.

W drugiej Martin Prade i adw. Anna Mazurczak, z kolei w trzeciej – ostatniej  Florian Borg i adw. Wojciech Wiktor Baginski. Panel moderował vicedziekan ORA w Warszawie adw. Aleksander Krysztofowicz.

W trakcie paneli omawiano m.in.: prawne tło obecnego kryzysu uchodźczego w perspektywie doświadczeń francuskich (Calais) oraz greckich,  nowe paradygmaty europejskiej polityki migracyjnej, kierunki reorientacji misji Frontexu, obszary napięć w UE i inicjatywy stowarzyszeń prawniczych, dostęp do pomocy humanitarnej w ujęciu aspektów prawnych,  prawo w czasach kryzysu: analiza porównawcza stanów wyjątkowych we Francji i w Polsce oraz ryzyka cyfrowe w czasach kryzysu i konfliktu: wyzwania cyberbezpieczeństwa.

Konferencję podsumował mec. Laurent Martinet – viceprezes CNB. Zapowiedział, że nasze kontakty międzysamorządowe będą częstsze, a współpraca z pewnością owocna.

Na zakończenie głos zabrał adw. Bartosz Grohman, sekretarz NRA, który podziękował gościom za przybycie, ciekawe prezentacje i zaproponował, aby kontakty były częstsze, intensywniejsze i bardziej robocze. Podkreślił, że oba samorządy mają w gruncie rzeczy te same problemy i stoją przed podobnymi wyzwaniami. Najwyższy czas połączyć siły.

Następnie w imieniu Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Bartosz Grohman zaprosił gości na spacer po warszawskim Starym Mieście.

Goście mieli okazję zapoznać się z historią Warszawy, Zamku Królewskiego (ze szczególnym uwzględnieniem zniszczeń wojennych i procesu żmudnej odbudowy). Zwiedzili gotyckie podziemia i krypty Archikatedry św. Jana Chrzciciela oraz Rynek Starego Miasta i Barbakan. Nie obyło się bez legend warszawskich o Syrence, bazyliszku i złotej kaczce. Przewodnikiem francuskich gości był adw. Bartosz Grohman. Padały liczne pytania o polską historię, lata wojny, początki Państwa Polskiego oraz dzieje poprzednich polskich stolic (akurat to było dla gości najciekawsze). Goście było zachwyceni polską sztuką, bogactwem historii i zabytkami kultury. Niewątpliwie prezentacja polskiego dziedzictwa sprzyja budowaniu wzajemnych relacji.

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry