Prace Instytutu LegalTech NRA nad standardami cyberbezpieczeństwa kancelarii

Cyberbezpieczeństwo kancelarii adwokackich było jednym z tematów kolejnego spotkania Instytutu LegalTech Naczelnej Rady Adwokackiej, które odbyło się 14 marca br. pod przewodnictwem adw. Przemysława Rosatiego, prezesa NRA.

Projekt standardów cyberbezpieczeństwa kancelarii adwokackich przygotował adw. Przemysław Barchan. Członkowie Instytutu przedyskutowali materiał, ustalono harmonogram prac, które mają zakończyć się do końca kwietnia 2022 r., po czym gotowy dokument zostanie przedłożony Prezydium NRA.

Podczas spotkania przedyskutowano także schemat projektu mapowania procesów w kancelarii adwokackiej, który przedstawili apl. adw. Dominika Królik oraz adw. Michał Trzecki. Przy projekcie pracowali także adw. Mikołaj Śniatała i adw. Przemysław Barchan.

Omówiony został zakres i zasady komunikacji wiedzy z zakresu LegalTech w ramach kanałów komunikacji NRA. Materiał przygotowali apl. adw. Dominika Królik i adw. Arkadiusz Steć, adw. Piotr Warchoł.

Adw. Paulina Rzeszut przedstawiła projekt statutu instytutu LegalTech, który po ostatecznym opracowaniu zostanie przedstawiony Prezydium NRA.

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski