Prace Instytutu LegalTech NRA w czerwcu 2022 r.

Tworzenie dobrych praktyk dotyczących cyberbezpieczeństwa dla kancelaria adwokackich, budowa edukacyjnej aplikacji mobilnej, która ma ułatwić adwokatom prowadzenie zawodu oraz nawiązywanie współpracy z podmiotami, które również działają w obszarze cyber oraz legaltech – to najważniejsze działania, na których skupiał się Instytut LegalTech NRA w czerwcu 2022 r.

W mijającym miesiącu odbyły się trzy spotkania Instytutu LegalTech działającego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej: 6 (online), 10 (stacjonarnie w Katowicach) i 22 czerwca (online).  

Na zaproszenie adw. Przemysława Rosatiego, prezesa NRA oraz adw. Grzegorza Kopcia, przewodniczącego Komisji Doskonalenia Zawodowego NRA, członkowie Instytutu wzięli udział w Festynie Naukowym Cyber Science w Katowicach. Wydarzenie odbyło się 11 czerwca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a skierowane było do adwokatów, aplikantów adwokackich, prawników oraz innych zainteresowanych (nie związanych z prawem), ich rodzin i bliskich. W imprezie, podzielone na część wykładową i warsztaty, mogły brać udział osoby z całej Polski. Festyn zorganizowali: Komisja Doskonalenia Zawodowego Naczelnej Rady Adwokackiej, CYBER SCIENCE (podmiot utworzony przez Uniwersytet Śląski, NASK, Politechnikę Śląską oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), wydawnictwo Wolters Kluwer i Uniwersytet Śląski.

Obecnie prace Instytutu LegalTech NRA skupiają się na tworzeniu dobrych praktyk dotyczących cyberbezpieczeństwa dla kancelaria adwokackich, koncepcji budowy edukacyjnej aplikacji mobilnej, która ma ułatwić adwokatom prowadzenie zawodu (w jej ramach Q&A - odpowiedzi na najczęstsze pytania związane z wykonywaniem zawodu) oraz nawiązaniu współpracy z podmiotami, które również działają w obszarze cyber oraz legaltech.

Instytut w ostatnim czasie nawiązał współpracę z szeregiem podmiotów: ELTA (European Legal Tech Association), Cyber Science (konsorcjum naukowo-dydaktycznym utworzonym przez Uniwersytet Śląski w Katowicach, Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy NASK, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oraz Politechnikę Śląską - podmiot działa pod przewodnictwem dr hab. prof. UŚ Dariusza Szostka), NASK (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy) i Politechnika Warszawska.

Nawiązane relacje pomogą przy realizacji celów i założeń Instytutu LegalTech NRA.

Kolejne spotkanie Instytutu w trybie online zaplanowane jest na 8 sierpnia 2022r.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry