Prace nad projektem MF ws wzoru pełnomocnictwa szczególnego, do doręczeń i zawiadomienia o zmianie

Trwają prace legislacyjne nad projektem rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru pełnomocnictwa szczególnego, pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzoru zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw. Naczelna Rada Adwokacka sporządziła uwagi do tego projektu.

Uwagi do projektu mają na celu ułatwienie pracy pełnomocnikom, dostosowanie wzoru do wymogów wynikających z przepisów ustawy, z uwzględnieniem praktyki adwokackiej. Większość uwag NRA, przesłanych 20 listopada br., została uwzględniona, jednak NRA nie może zgodzić się ze stanowisikiem Ministra Finansów co do braku pełnomocnitw substytucyjnych (dalszych), w związku z powyższym wystosowano kolejne pismo. 

Sprawą zajmowali się adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA oraz adw. Dariusz Goliński.

(czytaj projekt rozporządzenia MF)

(czytaj uwagi NRA do projektu rozporządzenia z 20 listopada 2015 r.)

(czytaj pismo sekretarza NRA z 21 grudnia 2015 r. )


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/