Prace NRA nad regulacją zasad wypłacania wynagrodzeń za urzędówki

Komisja legislacyjna przy NRA pracuje nad projektem, który ma uregulować zasady wypłacania wynagrodzenia adwokatom w sprawach, w których świadczą pomoc prawną z urzędu.

Podczas posiedzenia Prezydium NRA, które odbyło się 5 lutego br. adw. Marek Mikołajczyk, członek NRA i doradca prezesa NRA, poruszył temat wypłacania wynagrodzeń dla adwokatów prowadzących sprawy z urzędu i związany z nim problem braku regulacji prawnych lub niekompatybilności zapisów ustawy i rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości. Obecnie praktyka wydziałów poszczególnych sądów w Polsce nie jest jednolita, co często oznacza, że adwokat dostaje wynagrodzenie dopiero po zakończeniu sprawy, nawet po kilku latach od daty wyznaczenia go pełnomocnikiem lub obrońcą z urzędu. Konieczne jest podjęcie działań mających na celu wprowadzenie regulacji, dzięki którym pełnomocnik lub obrońca z urzędu będzie na bieżąco otrzymywał wynagrodzenie za bieżące świadczenie usług.

Mec. Mikołajczyk przypomniał, że w 2005 roku Sąd Najwyższy w odpowiedzi na zapytanie prawne wskazał, że w przepisach o kosztach nieopłaconej pomocy prawnej mowa jest o wynagrodzeniu za udzieloną pomoc, czyli za wykonaną pracę. Referujący stwierdził wówczas, że sprawa może nie być prawomocnie osądzona, ale zakończenie poszczególnych faz postępowania może stanowić podstawę do skierowania do sądu wniosku o wypłatę wynagrodzenia za świadczoną usługę prawną.

Prezydium NRA podjęło decyzję o przekazaniu sprawy do komisji legislacyjnej. Obecnie komisja pracuje nad projektem. W najbliższym czasie, jak tylko zostanie opracowany projekt, Prezydium NRA podejmie dalsze kroki legislacyjne.

25 lutego br. Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie przyjęła uchwałę, w której zaapelowała do Naczelnej Rady Adwokackiej o podjęcie działań w powyżej opisanej sprawie.

czytaj uchwałę ORA w Szczecinie 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski