Prace senackich Komisji nad przepisami o wyborach korespondencyjnych

Publikujemy wystąpienie adw. Rafała Dębowskiego, sekretarza Naczelnej Rady Adwokackiej, podczas wspólnego posiedzenia senackich Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Ustawodawczej 28 kwietnia 2020 r. Przedmiotem prac było rozpatrzenie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta RP zarządzonych w 2020 r.

Adw. Dębowski zwracał uwagę, że obecnie najpilniejszą sprawą jest minimalizowanie skutków kryzysu gospodarczego. Podkreślił, że brak wprowadzenia stanu nadzwyczajnego jest zaniechaniem legislacyjnym. I pomimo, że nie został wprowadzony, to faktyczny stan nadzwyczajny, w jakim się znajdujemy, uzasadnia odroczenie wyborów.

Zaznaczył, że wybory są procesem, w którym głosowanie to element końcowy. Polacy zostali pozbawieni podstawowego prawa do wyboru, ponieważ nie przeprowadzono kampanii wyborczej.

 

(posłuchaj całego wystąpienia adw. Rafała Dębowskiego)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry