Prezes NRA apeluje do Ministra Sprawiedliwości ws. stawek za sprawy z urzędu

Adw. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, zwrócił się do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry o zorganizowanie spotkania w celu wypracowania wspólnie ze środowiskiem Adwokatury Polskiej propozycji zmian w rozporządzeniu określającym wysokość stawek za sprawy prowadzone z urzędu.

W piśmie przesłanym do ministerstwa, prezes NRA wskazuje, podając konkretne kwoty, że stawki te od lat pozostają na rażąco niskim poziomie, często niegwarantującym nawet zwrotu kosztów dojazdów na rozprawy. „Praca adwokatów w sprawach z urzędu, choć niezbędna i gwarantująca równy dostęp obywateli do sprawiedliwego sądu, nie jest postrzegana jako istotny element wymiaru sprawiedliwości, biorąc pod uwagę wysokość otrzymywanego przez adwokatów z tego tytułu wynagrodzenia. To także wyraźny sygnał dla obywateli, że jeśli nie stać ich na adwokata z wyboru, Państwo nie zapewni im adekwatnie opłaconej, profesjonalnej pomocy prawnej.” – czytamy w piśmie.

Adw. Rosati przytacza argumentację z uzasadnienia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1447). Posłowie Zjednoczonej Prawicy wskazują tam, że zasady wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe od lat nie uległy zmianie, a w obecnej rzeczywistości ekonomicznej istnieje „potrzeba dokonania urealnienia wartości świadczeń”. Ta argumentacja - jak zaznacza prezes NRA - pozwala domniemywać, że konieczne jest także przyjrzenie się wysokości stawek wynagrodzenia określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu.

W związku z powyższym adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, zwraca się do Ministra Sprawiedliwości o pilne zorganizowanie spotkania w celu wypracowania wspólnie ze środowiskiem Adwokatury Polskiej propozycji zmian i przygotowania nowelizacji wyżej wymienionego rozporządzenia, która urealni wysokość stawek adekwatnie do aktualnych warunków ekonomicznych świadczenia pomocy prawnej z urzędu.

(czytaj pismo Prezesa NRA)

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry