Prezes NRA apeluje do Prezydenta o veto

Adw. Jacek Trela, prezes NRA, w imieniu Naczelnej Rady Adwokackiej, wystosował pismo do Prezydenta RP Andrzeja Dudy, z apelem o rozważenie możliwości skorzystania z prawa veta do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw oraz do ustawy o Sądzie Najwyższym.

Prezes NRA podkreśla, że ustawa o zmianie ustawy  - prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw narusza konstytucyjny trójpodział władzy. Z kolei w projekcie ustawy o Sądzie Najwyższym niepokój budzi tempo prac.  - Środowisko adwokackie w pełni zgadza się ze słowami Pana Prezydenta, że „wymagana jest reforma, ale powinna być przeprowadzona mądrze i spokojnie”, dlatego apelujemy, aby tak istotna ustawa, jaką jest ustawa o Sądzie Najwyższym została poprzedzona szczegółową analizą i konsultacjami społecznymi. – napisał w liście do prezydenta prezes NRA.

Czytaj list adw. Jacka Treli, prezesa NRA

zobacz nagranie video adw. Jacka Treli, prezesa NRA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry