Prezes NRA apeluje o podjęcie działań zmierzających do zakończenia kryzysu praworządności

W cieniu wojny w Ukrainie Adwokatura Polska nie zapomina o stanie praworządności w Polsce. Adw. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, skierował pisma do Marszałek Sejmu RP Małgorzaty Witek oraz do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego z apelem o podjęcie działań zmierzających do zakończenia kryzysu praworządności w Polsce.

W piśmie do Marszałek Sejmu Prezes NRA zwrócił się z apelem o wstrzymanie dalszego biegu postępowania związanego z procedurą wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa, wybieranych spośród sędziów, prowadzoną w trybie art. 11a i nast. ustawy z 12 maja 2011 r. o KRS.

Prezes Przemysław Rosati zwrócił się do Marszałek Sejmu i do Premiera o zainicjowanie nowelizacji powyższej ustawy w zakresie odnoszącym się do wyboru piętnastu sędziów – członków KRS w taki sposób, aby ich wybór przebiegał bez udziału czynnika politycznego.

- Trwająca obecnie i jeszcze nie zakończona procedura wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa wybieranych spośród sędziów w moim przekonaniu odbywa się w oparciu o rozwiązania wprost zakwestionowane w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Sądu Najwyższego. Wspólnym mianownikiem tych judykatów jest bezwzględna konieczność wyeliminowania z procedury wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa, wybieranych spośród sędziów, czynnika politycznego ‒ in concreto ukształtowanie procesu ich wyboru bez udziału Sejmu. – przekonuje adw. Rosati.

Prezes podkreśla, że należy niezwłocznie podjąć działania zmierzające do zakończenia kryzysu praworządności w Polsce. - Kryzys ten ma daleko idące skutki społeczne, gospodarcze, finansowe i polityczne, w szczególności w wymiarze europejskim. W obliczu zagrożeń i wyzwań stojących obecnie przed Polską, zwłaszcza w związku z agresją Federacji Rosyjskiej w Ukrainie, jego dalsza eskalacja jest niebezpieczna i nie leży w interesie polskich obywateli. – czytamy.

W piśmie pada również deklaracja gotowości do poszukiwania rozwiązań pozwalających na wybór członków KRS w taki sposób, aby przebiegał on bez czynnika politycznego.

czytaj pismo do Marszałek Sejmu RP

czytaj pismo do Prezesa KRM

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry