Prezes NRA apeluje o przywrócenie widzeń w więzieniach


Służba Więzienna wydała 28 stycznia 2022 roku komunikat, w którym poinformowała o wstrzymaniu widzeń skazanych z rodzinami i osobami bliskimi od 31 stycznia 2022 roku do 27 lutego 2022 roku, tłumacząc to ochroną przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Na komunikat zareagował adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, który 31 stycznia br. wystosował pismo do gen. Andrzeja Leńczuka, zastępcy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej. W piśmie tym prezes NRA apeluje o natychmiastowe przywrócenie prawa do widzeń osobom przebywającym w jednostkach penitencjarnych.

Prezes NRA podkreśla, że zarówno Konstytucja RP jak i kodeks karny wykonawczy zapewniają ochronę prawną życia rodzinnego i prawo do utrzymywania więzi z bliskimi.

- Zupełnie niezrozumiałym jest podjęcie decyzji, która odbiera osadzonym możliwość bezpośredniego kontaktu z osobami najbliższymi, gdyż utrzymywanie takich więzi w przypadku osób pozbawionych wolności jest realizowane tylko za pomocą widzeń i kontaktu telefonicznego. Nie sposób zgodzić się z tym, iż umożliwienie skazanym kontaktu z bliskimi za pośrednictwem komunikatora Skype rozwiąże problem. Na uwadze mieć należy zarówno to, iż w jednostkach penitencjarnych przebywają także osoby, które nie potrafią obsługiwać komputera ‒ na przykład osoby w podeszłym wieku lub które od wielu lat przebywają w warunkach izolacji ‒ jak również fakt, że dostępu do elektronicznych środków komunikacji lub warunków do takiej komunikacji mogą nie mieć rodziny i osoby najbliższe osadzonym. – czytamy w piśmie.

Adw. Rosati podkreśla, że brak kontaktu z najbliższymi może odbić się na zdrowiu psychicznym tak osadzonych jak i ich rodzin. Przypomniał też, że jednostki penitencjarne posiadają techniczne możliwości do organizowania widzeń osadzonych z najbliższymi przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa sanitarnego, m.in. poprzez zobowiązanie osoby odwiedzającej do wypełnienia druku oświadczenia epidemiologicznego, do korzystania z maseczek oraz rękawiczek, poddanie się obowiązkowemu pomiarowi temperatury ciała oraz zorganizowanie widzenia w sposób uniemożliwiający nawiązanie kontaktu fizycznego z osobą odwiedzającą.

- (…) sami funkcjonariusze Służby Więziennej mogą stanowić dla osadzonych większe zagrożenie epidemiczne od tego, które stanowiłaby wizyta osoby najbliższej dwa razy w miesiącu. Przypominam również, iż na terenie kraju w ostatnim czasie miały miejsce imprezy plenerowe, które bez wątpienia stanowiły zagrożenie epidemiczne na dużą skalę. Obostrzenia wprowadzane w jednostkach penitencjarnych wydają się w tej sytuacji zupełnie nieadekwatne i bezwzględne. – tłumaczy prezes NRA.

Czytaj pismo

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry