Prezes NRA apeluje o wstrzymanie wysyłki sądowej

Adw. Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, wystosował pismo do ministra sprawiedliwości o rozważenie rekomendowania sądom powszechnym wstrzymania wysyłki i niedoręczania pism sądowych, do czasu ustąpienia zagrożenia i ustabilizowania się sytuacji w kraju.

Prezes NRA tłumaczy, że takie działania zminimalizują ryzyko dla zdrowia i życia, które wiąże się w takich sytuacjach z koniecznością bezpośrednich kontaktów adwokatów z ich klientami oraz pracownikami sądów.

czytaj pismo

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry