Prezes NRA: areszty pełne niewinnych ludzi - felieton

Cele w polskich aresztach pełne są zamkniętych na wiele lat niewinnych ludzi. Niewinnych, bo bez wyroków - napisał adw. Andrzej Zwara, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, w felietonie, który ukazał się dziś na łamach Dziennika Gazety Prawnej. 

Prezes NRA podkreśla, że Adwokatura regularnie wskazuje na ten problem, m.in. poprzez uchwały Naczelnej Rady Adwokackiej, apele do Ministerstwa Sprawiedliwości czy Prokuratora Generalnego.

Zachęcamy do lektury. 

(czytaj felieton adw. Zwary)


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry