Prezes NRA: bez cyfryzacji, uproszczenia procedur nie będzie sprawnie działających sądów

Projekt ustawy o spłaszczeniu struktury sądownictwa został opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Adw. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, ocenia projekt w rozmowie z Onet.pl.

Projekt ten zamiast umacniać prawo obywatela do sądu, które daje każdemu obywatelowi art. 45 polskiej konstytucji — zdecydowanie je osłabia - ocenia adw. Przemysław Rosati, prezes NRA.

Prezes NRA wskazuje, że w projekcie zapowiadanej reformy nie ma słowa o koniecznych zmianach systemu pomocy prawnej z urzędu, w tym zmianach w finansowaniu tego systemu, czyli w urealnieniu wynagrodzenia za świadczenie pomocy prawnej na koszt Skarbu Państwa;

- realne zmiany w tym zakresie są najbardziej potrzebne, bo beneficjentami tego systemu są osoby najuboższe, których sprawy trafiają do sądu;
- profesjonalna pomoc prawna powinna być przez państwo właściwie wynagrodzona;
- stawki dla pełnomocników przyznawanych z urzędu są niskie, kompletnie oderwane od rzeczywistości gospodarczej;
- w projekcie brakuje propozycji cyfrowych rozwiązań organizacyjnych, które nie tylko przyspieszyłyby postępowania sądowe, ale zautomatyzowałyby szereg spraw techniczno-organizacyjnych i administracyjnych w sekretariatach sądowych w interesie obywateli;
- brakuje spójnej koncepcji na uproszczenie procedur sądowych, na zmiany w zakresie dotyczącym biegłych sądowych, co jest jednym z istotniejszych problemów sądownictwa

Wśród założeń projektu ustawy o spłaszczeniu struktury sądownictwa są:
- zamiast obecnych 375 sądów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych powstać ma zaledwie 99 sądów: 79 okręgowych i 20 regionalnych.
- Każdy z sędziów ma zyskać jednolity status sędziego sądu powszechnego, a minister sprawiedliwości zyska prawo do wyznaczania każdemu sędziemu miejsca służbowego
- Jeżeli sędzia nie przyjmie wyznaczonego miejsca służbowego będzie przechodził w stan spoczynku.

Treść wywiadu na stronie Onet.pl (przejdź do wywiadu)


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry