Prezes NRA: czy wybory były równe? - felieton

O ile dochowanie w ostatnich wyborach zasady bezpośredniości i tajności nie budzi wątpliwości, o tyle już do ich powszechności i równości można mieć zastrzeżenia - uważa adw. Jacek Trela. Felieton prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej ukazał się 21 lipca 2020 r. na łamach "Rzeczpospolitej".

Adw. Trela zaznacza, że choć dotychczasowa praktyka orzecznicza nie daje wielkich szans na zmianę wyniku wyborczego, to protesty powinny być składane, choćby dla udokumentowania naruszeń prawa wyborczego i innych nieprawidłowości.

(czytaj felieton)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry