Prezes NRA dla Onet.pl: realia na rynku usług prawnych są porażające

  • Pozyskiwanie klientów na szpitalnych oddziałach, w miejscach wypadków drogowych czy w zakładach pogrzebowych.
  • Pseudokancelaria doradzająca w sprawach odszkodowawczych, windykacyjnych, "frankowych", której właściciel nie ma prawniczego wykształcenia, za to był wcześniej karany za przestępstwo.
  • Na te, porażające i nieakceptowalne realia polskiego rynku usług prawnych zwraca uwagę adw. Przemysław Rosati, prezes NRA.
  • Naczelna Rada Adwokacka złożyła w formie petycji projekt ustawy regulującej ten rynek do Prezydenta, Rady Ministrów, Sejmu i Senatu.
  • Nad projektem pracują obecnie senackie komisje.

 

Założenia projektu ustawy NRA to wskazanie, że pomoc prawna w Polsce (doradztwo prawne, reprezentacja przed sądami, prokuratorami i w komisariatach policji, a także np. wobec zakładów ubezpieczeń) powinna być wykonywana przez profesjonalistów, tj. adwokatów i radców prawnych.

Celem projektu jest zapewnienie rzetelnej i profesjonalnej pomocy prawnej. Cel ten powinien być zrealizowany poprzez wprowadzenie zasady, że pomoc prawna w Polsce (doradztwo prawne, reprezentacja przed sądami, prokuratorami i w komisariatach policji, a także np. wobec zakładów ubezpieczeń) powinna być wykonywana przez profesjonalistów, tj. adwokatów i radców prawnych, czyli przez osoby, które posiadają doświadczenie i wykształcenie prawnicze, zdały państwowy egzamin zawodowy, zobowiązane są do zachowania tajemnicy zawodowej (np. tajemnicy adwokackiej) oraz przestrzegania kodeksu etyki zawodowej, podlegające odpowiedzialności dyscyplinarnej i posiadające ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na wypadek wyrządzenia szkody przy udzielaniu pomocy prawnej.

Celem ustawy jest profesjonalizacja usług prawnych i zagwarantowanie, że osoby podejmujące się świadczenia tych usług będą spełniać wymagania opisane na wstępie, konieczne dla ochrony klientów, a klienci nie będą narażani na szkody ze strony przypadkowych podmiotów, które nie mają wiedzy, doświadczenia i przygotowania do świadczenia pomocy prawnej.

Projekt ustawy NRA gwarantuje bezpieczeństwo pomocy prawnej, którą otrzymują obywatele.

(link do projektu ustawy)

O sytuacji na rynku usług prawnych oraz konkretnych propozycjach jej naprawy mówi w rozmowie z Onetem adw. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej.

Link do wywiadu (przejdź do Onet.pl)

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry