Prezes NRA do aplikantów: pamiętamy o Was i podejmujemy działania w Waszej sprawie

Adw. Jacek Trela, prezes NRA, zapewnia aplikantów adwokackich, że samorząd adwokacki w czasie zagrożenia epidemicznego, pamięta również o aplikantach adwokackich i podejmuje kroki w celu zapewnienia ciągłości szkoleń oraz sytuacji statusowej.

W piśmie skierowanym do aplikantów adwokackich 19 marca br. prezes NRA informuje, że Prezydium NRA podjęło starania, aby zarówno aplikanci prowadzący własną działalność gospodarczą, jak i pozostający w stosunku pracy zostali objęci pomocą w ramach pakietu dla małych i średnich przedsiębiorców.

W ramach zachowania ciągłości szkolenia opracowywane są alternatywne formy przeprowadzania zajęć. Nie wykluczona jest również możliwość przedłużenia okresu szkolenia na miesiące wakacyjne (lipiec, sierpień), wszystko zależeć będzie od dalszego rozwoju sytuacji i decyzji podejmowanych przez rząd RP.

Prezydium NRA zwróci się do Ministra Sprawiedliwości z wnioskiem o zmiany legislacyjne dotyczące możliwości przedłużenia statusu aplikanta adwokackiego, co dotyczy tych aplikantów, którzy już ukończyli szkolenie, ale nie przystąpili do egzaminu adwokackiego w związku z jego odwołaniem. NRA zgłosi ministrowi także postulaty rozwiązań dotyczących urlopów szkoleniowych, które zostały przez niektórych w części wykorzystane, a powinny być kontynuowane przed egzaminem, którego nowy termin, obecne nieznany, wyznaczy Minister Sprawiedliwości.

Prezes NRA zwraca się z prośbą o przekazywanie starostom i kierownikom szkolenia w Izbach wszelkich uwag i postulatów, które będą rozpatrywane przez władze samorządowe.

Czytaj treść listu: 

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy – Aplikanci Adwokaccy,

chciałbym zapewnić wszystkich Was, że władze samorządu adwokackiego w tym nadzwyczajnym czasie nie zapominają o sytuacji aplikantów adwokackich. Jesteście częścią Adwokatury, tworzymy wspólnotę. Prezydium NRA podjęło starania, aby zarówno aplikanci prowadzący własną działalność gospodarczą, jak i pozostający w stosunku pracy zostali objęci pomocą w ramach pakietu dla małych i średnich przedsiębiorców.

Podejmujemy również działania mające na celu zapewnienie ciągłości szkolenia. Rozważane są różne warianty, a ich wybór będzie zależał od potrzeb i możliwości danej Izby. Komisja Kształcenia Aplikantów Adwokackich przy NRA opracowuje propozycje alternatywnych form, w jakich mogłyby odbywać się zajęcia w czasie stanu zagrożenia epidemicznego. Jedną z możliwości może być tzw. wirtualna sala wykładowa. Ten program będzie pilotażowo wprowadzany w Izbie Pomorskiej od poniedziałku, 23 marca br. i mam nadzieję, że będzie mógł być zastosowany w pozostałych Izbach, w zależności od potrzeb. Nie wykluczamy również możliwości przedłużenia okresu szkolenia na miesiące wakacyjne (lipiec, sierpień), wszystko zależeć będzie od dalszego rozwoju sytuacji i decyzji podejmowanych przez rząd RP.

Prezydium NRA zwróci się do Ministra Sprawiedliwości z wnioskiem o zmiany legislacyjne dotyczące możliwości przedłużenia statusu aplikanta adwokackiego, co dotyczy tych z Państwa, którzy już ukończyli szkolenie, ale nie przystąpili do egzaminu adwokackiego w związku z jego odwołaniem. Będziemy także zgłaszać do Ministerstwa Sprawiedliwości postulaty rozwiązań dotyczących urlopów szkoleniowych, które zostały przez Was w części wykorzystane, a powinny być kontynuowane przed egzaminem, którego nowy termin, obecne nieznany, wyznaczy Minister Sprawiedliwości.
Zwracam się do Was wszystkich z prośbą o przekazywanie starostom i kierownikom szkolenia w Izbach wszelkich uwag i postulatów – Wasz głos będzie miał znaczenie przy podejmowaniu dalszych decyzji.

Mam nadzieję, że przejdziemy przez ten trudny czas, wzajemnie się wspierając.

Z poważaniem
Adw. Jacek Trela
Prezes NRA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry